Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розвиток фінансів в період переходу до ринкової економіки

Розвиток фінансів в період переходу до ринкової економіки
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розвиток фінансів в період переходу до ринкової економіки

Здійснення переходу від командної до ринкової економіки передбачає вирішення багатьох проблем. До найважливіших з них можна віднести: перебудову відносин власності, відновлення дії ринкового механізму, запровадження конкурентних основ розвитку бізнесу, створення мережі фінансових посередників, заміну директивного управління державним регулюванням, лібералізацію зовнішньоекономічних відносин та ін. В світовій практиці використовуються різні варіанти забезпечення таких перетворень. До основних відносять:
1)    проведення перетворень на протязі короткого проміжку часу;
2)    здійснення поступового переходу в процесі реформування економіки на протязі довгого періоду.
Міжнародні   фінансові   організації  (МВФ, Світовий банк) пропонували пострадянським країнам використання першого варіанту. Він передбачав проведення жорсткої економічної політики, направленої на введення ринкових відносин у короткі строки. Оскільки такі перетворення приводили до різкого погіршення життєвого рівня населення, їх назвали шоковою терапією. Вона охоплювала заходи з проведення цінової реформи, приватизації державного майна, забезпечення розвитку підприємницької діяльності, формування фінансової системи, побудованої на ринкових основах, реформування системи   соціального забезпечення. Шокову терапію було використано в деяких Східно-Європейських країнах, зокрема в Чехії, Словенії, Угорщині та Польщі. Та така модель має багато недоліків. До них відносять швидке руйнування відпрацьованої роками економічної системи, необхідність примусового впровадження ринкових механізмів, різке зниження добробуту більшості населення та ін.
Поступовий перехід до ринкових відносин не передбачає раптового проведення різких економічних перетворень. На протязі довгого періоду в складі економічної системи країни допускається співіснування елементів командної економіки та ринкових начал. Приватизація державної власності, як правило, не проводиться. Але при цьому створюються необхідні умови для розвитку приватної власності та підприємницької діяльності. За умов проведення зваженої державної політики такі перетворення можуть здійснюватися на протязі декількох десятиріч. Прикладом використання такого варіанту є Китай.
В Україні було обрано повільний процес реформування економіки, який передбачав використання як елементів шокової терапії так і довгострокових програм інституціональних перетворень. Перехідний етап до ринкової економіки передбачав створення умов для розвитку приватного та колективного підприємництва, проведення широкомасштабної приватизації державної власності, впровадження конкуренції в ринковому середовищі, внесення суттєвих змін в процес ціноутворення, запровадження заходів демонополізації економіки, обмеження економічних функцій держави, зміну пріоритетів та інструментів державного регулювання, формування ефективного механізму соціального захисту громадян та багато інших. Ці заходи  впроваджувалися в нашій країні на протязі відносно довгого періоду і далеко не завжди оцінювалися експертами позитивно.
Перехід до ринкової економіки супроводжувався радикальними змінами в розвитку фінансової системи України. Суттєвої трансформації зазнали державні фінанси. Одержали розвиток фінанси недержавного сектору економіки. Почалося формування фінансів громадян. Радикальні зміни запроваджено до умов залучення та використання іноземного капіталу. Почалося становлення фінансового ринку. В ході такої трансформації використовувалися операції та інструменти, які або зовсім були відсутніми в СРСР, або мали місце лише в примітивних формах. До них, зокрема, відносяться цінні папери, внески до статутних капіталів підприємств, акціонерні товариства, інститути спільного  інвестування, операції з корпоративними правами та багато інших. Суттєвих змін зазнали такі напрями фінансової діяльності, як податкова  та бюджетна політика, валютне регулювання, організація емісії цінних паперів, кредитна політика та ін.
До найбільш важливих напрямів реформування фінансової системи, що запроваджено в Україні в перехідний період, відносяться:
1.    Радикальна перебудова системи державних фінансів.
2.    Забезпечення розвитку фінансів недержавного сектора   економіки.
3.    Формування фінансових ресурсів громадян.
4.    Зміни умов залучення іноземних капіталів.
5.    Становлення розвитку фінансового ринку

Перебудова системи державних фінансів зводиться до зміни функцій державного бюджету, суттєвої трансформації податкової системи, обмеження державного підприємництва, реформування соціального страхування. Впровадження національної валюти привело до зміцнення одного із основних центрів державних фінансів – центрального банку країни. З метою забезпечення управління державним майном створено Фонд державного майна України. Розвиток системи соціального страхування здійснювалося в формі створення державних цільових фондів. Реформування податкової системи з метою її оптимізації виявилося настільки складною задачею, що по суті вона є не вирішеною і на сьогоднішній день.


 

You have no rights to post comments