Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Дослідження економічної поведінки громадян в працях Г.Беккера

Дослідження економічної поведінки громадян в працях Г.Беккера
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Дослідження економічної поведінки громадян в працях Г.Беккера

Лауреат Нобелевської премії 1992 р. американський вчений Гері Беккер (1930 р.н.) присвятив своє життя дослідженню проблем економічної поведінки людей. До найбільш відомих його праць відносяться: “Курс сім’ї”, “Гуманістичний капітал, зростання та падіння сім’ї”,   “Людський капітал”, “Економіка одруження”, “Злочин та покарання: економічний підхід”. Розглядаючи людину з економічної точки зору, Г.Беккер намагається пристосувати до вивчення її поведінки засоби мікроекономічного аналізу. В основу поведінки людей він покладає економічні мотиви. Навіть такі, далекі від господарської діяльності дії, як любов, турбота про близьких,  одержання насолоди, та кримінальні проступки мають явні або приховані економічні основи.
Так, Беккер піддає аналізу діяльність сім’ї. Він розглядає одруження, вибір дітей, їх виховання та розрив шлюбу. В кожній з таких сфер громадяни діють раціонально.  Сім’я відображується як “маленька фабрика”,  яка “виробляє основні товари”. До них відносяться: харчування, умови життя, дозвілля та ін. Економічну поведінку сім’ї, на думку Г.Беккера, можна описати з допомогою математичного апарату. При цьому на основі стандартних, розроблених наукою методів аналізу і прогнозування розроблюються моделі максимізації цільової функції громадян. Такі ж підходи застосовуються відомим вченим  і до оцінки проблем расової дискримінації, нерівності соціальних груп на ринках праці, злочинності та ін.
Важливим напрямом теорії Г.Беккера є дослідження проблеми людського капіталу. Його віднесено до найбільш важливих досягнень вченого. Беккер довів, що витрати на освіту, охорону здоров’я, підготовку кадрів та інші соціальні програми рівнозначні інвестиціям в створення нових машин і технологій. Тому вони забезпечують вигоди як суспільству в цілому, так і окремим громадянам. А фінансування таких вкладень розглядається як особлива сфера діяльності, яка приносе прибутки. Його теорія стала основою для прогнозування витрат на соціальні послуги, нормування заробітної плати, тарифікації працівників та ін.


 

You have no rights to post comments