Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розробка проблем розвитку державних фінансів представникамитеорії суспільного вибору

Розробка проблем розвитку державних фінансів представникамитеорії суспільного вибору
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розробка проблем розвитку державних фінансів представникамитеорії суспільного вибору

В роботах лауреата Нобелевської премії 1986 р. Джеймса Б’юкенена (США, 1919 р.н.) досліджуються проблеми фінансової політики. Зокрема, особлива увага надається питанням формування державних видатків.  Дослідження проведено в рамках так званої теорії суспільного вибору. Вона одержала розвиток на основі неокласичної теорії добробуту та політології. Дж.Б’юкенен переглянув декілька важливих положень теорії формування і використання державних доходів.
Згідно з класичним та неокласичним підходами державні податки є ціною, яку споживачі виплачують за свій вибір в галузі виробництва суспільних благ. Політична система за умови її демократичного характеру, шляхом врахування  голосів виборців визначає обсяги попиту на такі блага. В грошовій формі такий попит повинен відповідати сумі державних видатків. А в основі їх фінансування лежать відповідні обсяги податків.
На відміну від такого підходу представники теорії суспільного вибору вважають, що при цьому не враховуються важливі політичні зміни, що відбулися в останні роки. В сучасному суспільстві, на думку Дж.Б’юкенена, має місце плюаристична демократія. За таких умов голоси окремих громадян делегуються певним групам, що виражають групові інтереси. Тому зараз основою політичного розвитку є боротьба групових інтересів.  Але за таких умов виникає можливість нав’язування суспільству певних суспільних благ і, відповідно, визначених групами державних видатків. Часто це приводе до того, що рівень державних видатків значно перевищує ті оптимальні розміри, що визначалися неокласиками.
У зв’язку з цим, до факторів, що визначають обсяги податкових надходжень і бюджетні видатки, доцільно віднести особливості політичної системи країни. Окремі групи в ході політичних процесів взаємодіють між собою на основі ринкових начал. Кожна з них намагається одержати певні переваги. Тому необхідно введення відповідних правил гри шляхом прийняття конституційних обмежень для зменшення впливу груп на розвиток державних фінансів.
Підводячи підсумки досліджень таких процесів Дж.Б’юкенен пише: ”Для мене стало ясно, що проведення аналізу оподаткування і суспільних витрат незалежно від врахування змін в розвитку політичного процесу не має сенсу, оскільки в його ході приймаються рішення з приводу обох сторін фінансових рахунків. Теорію суспільних фінансів неможливо повністю відокремити від теорії політики”.  Відомий економіст звертає також увагу на те, що в реальному політичному житті виборці далеко не завжди є достатньо поінформованими відносно того, за що вони голосують. А інколи вони взагалі не голосують, оскільки рішення за них приймаються вибраними представниками. Та останні, скоріше мають нахил враховувати інтереси груп, а не громадян в цілому.  Вибори, з точки зору Дж.Б’юкенена, штучно стимулюють прийняття рішень на користь програм з очевидними вигодами. Що ж стосується можливих витрат, то вони стоять  на другому плані. Крім того, державні органи, на жаль,  не мають стимулів до мінімізації витрат.
Представники теорії суспільного вибору приходять також до висновків, що результатом політичної боротьби є нав’язування інтересів однієї групи іншим групам. Таким чином, одержує розвиток  груповий егоїзм. А його результатом є надмірне збільшення державних витрат. В цьому ж напряму діє і державна бюрократія. Її представники всіляко намагаються збільшити обсяги державних бюджетів, оскільки вони впливають на їх доходи та зайнятість. На жаль громадяни і політичні інститути створюють занадто слабкі обмеження для діяльності політичних лідерів і бюрократії. Тому останні в більшості мають можливості для реалізації своїх власних інтересів.
Важливим є і висновок про те, що держава здійснює занадто велике втручання в розвиток економіки. Така участь визначається не суспільними потребами, а в більшості інтересами політичних партій та груп правлячої бюрократії. З таких позицій проводиться критика кейнсіанської теорії розвитку державних фінансів. Пропонується зменшити економічну діяльність держави. З метою обмеження обсягів бюджетного дефіциту з боку теоретиків суспільного вибору рекомендуються прийняття конституційних обмежень.


 

You have no rights to post comments