Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розвиток фінансів в період боротьби за завершення будівництва соціалістичного суспільства

Розвиток фінансів в період боротьби за завершення будівництва соціалістичного суспільства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розвиток фінансів в період боротьби за завершення будівництва соціалістичного суспільства

Успішне виконання другого п’ятирічного плану (1932-1937рр.)  розглядалося як важливий етап в вирішенні основних задач розвитку СРСР: ліквідації капіталістичних класів та відносин експлуатації. Була проведена індустріалізація народного господарства і колективізація сільського господарства. До початку 1938 р. колгоспи охоплювали 93% селянських господарств і 99,1% всіх посівних площ. Соціалістична власність на засоби виробництва стала основою соціалістичного суспільства. Так,  соціалістична власність поширювалася на 98,7% виробничих фондів. В структурі валової промислової продукції частка соціалістичного господарювання досягла 99,8%, а в селі – 98,6%. В товарообороті всі 100% випадало на соціалістичні підприємства.
Важлива роль в проведенні таких перетворень належала розвитку фінансів. В 1935 р. було відмінено карткову систему розподілу продуктів  і установлено єдині державні ціни. Здійснені заходи з перебудови системи оподаткування підприємств. Впроваджено нову систему ціноутворення. Помітно були зменшені процентні ставки за операціями Держбанку СРСР, галузевих банків і ощадних кас. З метою вирішення проблем державного боргу було проведено конверсію державних позик. Їх строки збільшилися в 2 рази (з 10 до 20 років), а процентні ставки зменшилися з 8 до 4%. Впроваджувалися заходи з поглиблення  господарського розрахунку.
З метою зміцнення фінансової дисципліни були розширені контрольні функції Наркомфіна СРСР та державних банків. Посилено відомчий контроль за проведенням бюджетного фінансування. В 1936 р. було затверджене Положення про бухгалтерські звіти і баланси державних і кооперативних господарських органів і підприємств. Внесено суттєві зміни до системи оподаткування колгоспів. Сільськогосподарський податок, що виплачувався з гектару посівної землі, було змінено на прибутковий податок з колгоспів.
В  ході виконання третьої п’ятирічки (1938 – 1942 рр.) СРСР вступив “…в полосу завершення будівництва безкласового соціалістичного суспільства  і поступового переходу від соціалізму до комунізму”. За основну економічну задачу ставилося “…догнати і випередити також і в економічному відношенні найбільш розвинуті капіталістичні країни Європи і Сполучені Штати Америки, остаточно вирішити цю задачу на протязі найближчого періоду часу” (XVIII з’їзд ВКП(б), 20.03.1939р.).
В сфері фінансів до основних напрямів покращення роботи було віднесено вдосконалення бюджетно-кредитної роботи, поглиблення госпрозрахунку, посилення боротьби з безгосподарністю, підвищення рентабельності промисловості та інших галузей, зміцнення радянського рубля, забезпечення розвитку товарообороту, піднесення матеріального життєвого рівня народу. Для вирішення задач соціалістичного будівництва була завершена централізація контрольно-ревізійного управління Наркомфіна. Здійснено реформу системи оподаткування (внесено зміни в оподаткуванні податком з обороту, системі оподаткування населення, сільськогосподарських товаровиробників та ін.).
Так, в сільському господарстві з метою ліквідації переваг одноосібних господарств перед колгоспниками в 1938 р. було впроваджено державний податок на коней, що були власністю приватників. В 1940 р. були також внесені зміни до порядку оподаткування кустарів і ремісників з метою “правильного співвідношення” суспільних і приватних інтересів. Реформа була направлена на підпорядкування особистих інтересів громадян суспільним цінностям. Були також впроваджені зміни в систему оподаткування прибутковим податком робітників і службовців.
Зростання матеріального добробуту трудящих стало основою збільшення обсягів мобілізації грошових коштів населення, що використовувалися з метою  виконання планів третьої п’ятирічки. Продовжувалося розміщення масових державних позик шляхом проведення колективних підписок. Збільшувалися обсяги залучення коштів ощадними касами. Починаючи з 1938 р. додатково було впроваджено і розміщено Державну внутрішню виграшну позику. Згідно з умовами її емісії державні облігації розміщувалися в індивідуальному порядку. З  метою забезпечення їх обігу, вони продавалися і купувалися ощадними касами.
За три роки третьої п’ятирічки (1938 – 1940) збільшилися обсяги доходів державного бюджету СРСР. Характерно, що біля 70% їх надходило від податку з обороту і відрахувань від прибутків державних підприємців. Видатки бюджету більше, ніж на 2/3 використовувалися на фінансування розвитку народного господарства і соціально-культурних заходів. Так, з загальної суми видатків бюджету за три роки третьої п’ятирічки в 451,7 млрд.руб., 37,72% було використано на розвиток народного господарства. З них – 16,32% направлено на капіталовкладення і 21,4% - на соціально-культурні заходи. На забезпечення оборони країни використано  119,2 млрд. руб. (26,39% видатків).


 

You have no rights to post comments