Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розвиток місцевих фінансів УРСР за радянських часів

Розвиток місцевих фінансів УРСР за радянських часів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розвиток місцевих фінансів УРСР за радянських часів

Після жовтневої революції 1917 р. у соціалістичній державі, що утворилася, були ліквідовані органи міського та земського управління, а функції місцевого самоврядування були покладені на ради, які вирішували питання адміністративного, господарського та культурно-освітнього життя. Для цього їм гарантувалося надання коштів із загальнодержавних фондів на основі представлених кошторисів. Збережені були також і місцеві бюджети, законодавче оформлення яких було започатковане 10 липня 1918 р. Конституцією РРФСР.
17 березня 1919 р. приймається Декрет „Про грошові кошти і видатки місцевих Рад". Цим декретом було визначено, що місцеві Ради володіють: 1) коштами, які надходять з місцевих джерел і 2) коштами, які надаються центральною владою. Для впорядкування місцевого оподаткування було проведене розмежування податків між окремими видами місцевих бюджетів: бюджетами губернських рад, повітових рад, міських рад, волосних рад.
Усі податки у 1922 р. поділялися на державні та комунальні. До державних належали прямі податки (промисловий і загальногромадянський податки, патентні збори), непрямі податки (податки на вина, пиво, мед, спирт, цукор, сірники, сіль, тютюн і деякі інші товари) і мита. До складу комунальних входили: податок із будівель, з майна, квартирний податок, різні збори, надбавки до державних податків. Загальна кількість комунальних податків у містах сягала 25.
Першим кодифікованим нормативним документом, який регламентував організацію місцевих фінансів, стало тимчасове Положення про місцеві фінанси (1923 р.). Цим документом було визначено: склад місцевих бюджетів, права й обов'язки влади різних рівнів, порядок місцевого оподаткування, механізм субсидування місцевих бюджетів, порядок складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів.
Упродовж 20-х років в СРСР відбулося становлення інституту місцевих бюджетів, організаційно оформилися їх найважливіші види відповідно до вдосконалення адміністративно-територіального поділу країни, визначилася дохідна база місцевих бюджетів, напрями використання коштів, підлагоджувалася система між бюджетних відносин та бюджетного регулювання.
У 30-ті роки приймається низка рішень зі зміцнення низових бюджетів, упорядкування механізму їхнього збалансування. Зростання ролі районних та сільських бюджетів знайшло відображення у збільшенні їх питомої ваги у всій сукупності місцевих бюджетів з 27,3% у 1929-1930 бюджетному році до 39,7% у 1935р..
До початку Великої Вітчизняної війни спостерігалося стабільне збільшення абсолютних розмірів місцевих бюджетів, посилення їх соціальної спрямованості. Водночас, внаслідок зміцнення централізованих засад у керівництві економікою, зростала залежність місцевих бюджетів від державного, зменшилася питома вага місцевих доходів.
Цілком закономірно, що з початком і відразу після війни централізація бюджетних коштів набула неабиякого розмаху і була зумовлена складними завдання воєнного та повоєнного часу. Серед значних змін, які торкалися місцевих фінансів тих років, можна відмітити визначення переліку місцевих податків і зборів, який проіснував упродовж наступних років і вніс певну стабільність у формування доходної бази місцевих бюджетів. (Табл. 2)
Новий етап у розвитку місцевих фінансів почався наприкінці 1950-х років із прийняттям 30 жовтня 1950 р. Закону „Про бюджетні права Союзу РСР та союзних республік", який визначив основи бюджетного права на весь час існування соціалістичної держави. До бюджетної системи СРСР згідно з законом включалися:
- Союзний бюджет;
- Державні бюджети союзних республік;
- бюджет державного соціального страхування.

В свою чергу, державні бюджети союзних республік включали:
- Республіканські бюджети союзних республік;
- Державні бюджети автономних республік;
- місцеві   бюджети   (крайові,   обласні,   бюджети   автономних   областей, окружні, районні, селищні, сільські).
30 червня 1960 р. в Україні був ухвалений Закон УРСР "Про бюджетні права Української РСР і місцевих Рад депутатів трудящих", який конкретизував положення союзного закону.
У 1960-1980 роках ухвалюється низка законодавчих актів, спрямованих на посилення ролі місцевих рад депутатів трудящих, зміцнення основи їх функціонування. У 1970-ті роки в розпорядження місцевих рад і, насамперед, районних і міських було передано велику кількість підприємств та організацій місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, комунального господарства, торгівлі та інших закладів, що задовольняли потреби населення, яке проживало на території цих рад.
Завдяки проведеним заходам щодо зміцнення місцевих бюджетів відбулися деякі зміни у структурі їх доходів і видатків. Майже 60% від доходів місцевих бюджетів УРСР у 1980-х роках формувалося за рахунок двох джерел - податку з обороту та платежів державних підприємств і організацій з прибутку. В цілому за рахунок закріплених податків і доходів формувалося приблизно 1/3 сукупних надходжень до місцевих бюджетів, бюджетні трансферти становили 1/5, решта надходжень - це регулюючі податки.
Відхід від командно-адміністративних методів керівництва економікою та створення необхідних умов для розвитку ринкових засад зумовили порушення питання щодо переходу союзних республік на самоуправління та самофінансування, що, безумовно, передбачало проведення змін у формуванні доходної бази республіканських та місцевих бюджетів.
Нарешті, 9 квітня 1990 р. приймається союзний Закон „Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР", який створив необхідне підґрунтя для прийняття 5 грудня 1990 р. в Україні Закону „Про бюджетну систему Української РСР" і 7 грудня 1990 р. Закону „Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" Одним із позитивних надбань цих документів було чітке визначення складу доходів і видатків місцевих бюджетів, а їх прийняття ознаменувало відродження в Україні інституту місцевого самоврядування.


 

You have no rights to post comments