Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розробка питань розвитку фінансів в рамках теорії “економіки пропозиції”

Розробка питань розвитку фінансів в рамках теорії “економіки пропозиції”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розробка питань розвитку фінансів в рамках теорії “економіки пропозиції”

До одного з важливих напрямів сучасної економічної теорії відносять прихильників економіки пропозиції. Цей напрям було започатковано в кінці 1970-х років. За останні роки він став не менш популярним, ніж монетаризм. В окремих випадках вони навіть перекликаються. Важливим є і те, що дослідження представників цього напряму мають практичну направленість. Вони широко використовуються в розробці і реалізації державної фінансової політики. До найбільш відомих вчених  теорії економіки пропозиції відносяться: Р.Мандель, А.Лаффер, Дж.Гілдер, І.Кристол, М.Фелдстайн, М.Боскін (США) та ін.
Прихильників теорії економіки пропозиції відносять до консервативного напряму. Вони виходять з позицій лібералізму і забезпечення розвитку ринкової економіки. З метою посилення ринкових начал пропонується скоротити обсяги втручання держави в економічні процеси. Адже основні причини економічних негараздів вбачаються в наявності обтяжливого державного сектора. Тому економісти даного напряму піддають критиці кейнсіанські теоретичні конструкції. Разом з тим вони (як і монетаристи) не відкидають необхідності розробки і реалізації  активної державної політики. Держава повинна надавати допомогу приватному сектору, а також обмежувати негативний вплив ринку на розвиток соціальних процесів. Пропонується побудова так званої “держави соціального страхування”.
Особлива увага в теоретичних дослідженнях прихильників економіки пропозиції надається питанням оподаткування. Податки розглядаються ними як зовнішній засіб впливу на ринкові ціни. З допомогою оподаткування можна змінювати як попит на товари, так і обсяги доходів суб’єктів. Структура податків впливає на попит і пропозицію факторів виробництва, співвідношення між працею і капіталом, рівень виробництва та зайнятості, розподіл доходів та багато інших важливих напрямів соціально-економічного розвитку. Податковий тягар, що існує сьогодні в промислово-розвинутих країнах, за оцінкою теоретиків економіки пропозиції є обтяжливим. Тому вони виступають за його скорочення.
Зменшення ставок податків на доходи корпорацій, використання податкових пільг та прискореної амортизації, за розрахунками прихильників економіки пропозиції, стимулює інвестиційні процеси. Адже така політика приводе до збільшення прибутків підприємств та обсягів виплачених дивідендів. А це, в свою чергу, сприяє підвищенню ринкової вартості активів фірми та дає можливість збільшити суми залучених (зовнішніх) ресурсів. Оскільки одночасно з цим зростає величина нерозподілених прибутків та амортизаційних відрахувань, то тим самим відбувається збільшення і внутрішніх ресурсів корпорацій.
Що ж стосується оподаткування доходів фізичних осіб, то і тут відмічаються позитивні наслідки обмежувальної політики. Скорочення податкових ставок на доходи громадян (і перш за все процентів і дивідендів) підвищує схильність до заощаджень за рахунок зменшення поточного споживання. Такі явища приводять до зростання пропозиції капіталу на фінансових ринках. Це, в свою чергу, є основою зменшення рівня процента, що  позитивно позначається на динаміці інвестиційної діяльності. Зменшення оподаткування доходів, одержаних в формі заробітної плати, сприяє збільшенню пропозиції робочої сили та підвищенню інтенсивності праці. Такі зміни також діють в сторону прискорення інвестиційного процесу та зростання частки заробітної плати в структурі ВВП. Таким чином реалізуються програми підвищення добробуту населення. Важливим є і те, що зменшення податкового навантаження сприяє також уповільненню темпів інфляції (внаслідок зростання продуктивності праці) та зменшенню вимог профспілок.


 

You have no rights to post comments