Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Етапи розвитку страхування у Росії та незалежній Україні

Етапи розвитку страхування у Росії та незалежній Україні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Етапи розвитку страхування у Росії та незалежній Україні

1894 рік - у Росії запроваджено державний нагляд за діяльністю акціонерних страхових товариств, здійснюваний Міністерством внутрішніх справ. Інспектори міністерства утримувалися на кошти від спеціальних внесків страхових організацій.
У 1895 році було створено перше спеціалізоване "Товариство російського перестрахування"
1906 рік - прийнятий  закон  про  проведення  страхування життя державними ощадними касами в Росії.
21 листопада 1918 року був прийнятий декрет Раднаркому "Про організацію страхової справи у Російській Федерації", згідно з яким проведення страхування у всіх видах та формах визнавалося монополією держави. Усі приватні та іноземні страхові компанії і товариства були ліквідовані. 3 1921 року страхування майна державних підприємств і організацій здійснювалось на добровільних засадах.
4 вересня 1929 року  постановою ЦВК і РНК СРСР запроваджено обов'язкове страхування у державній промисловості, яке охоплювало вже на той час усе майно в країні. Через два роки (у 1931) такі страхові платежі були включені до складу податку з обігу, що зумовило зміну в порядку відшкодування збитків. Водночас страхування кооперативних і громадських підприємств, куди ввійшли і колгоспи, було переведено на державну основу. Ці роботи зобов'язаний виконувати Держстрах СРСР, він же виконував роботи з обов'язкового та добровільного страхування майна громадян
1945-1950 роки - посилення ролі страхування в розвитку економіки держави СРСР - всі страхові платежі фізичних та юридичних осіб як правило зараховувалися до бюджету. Затверджено положення про Держстрах СРСР. Цей документ узаконював дії цього єдиного у СРСР страховика та розширював його права. Було надано статус самостійності держрахункової одиниці "Управлінню іноземного страхування СРСР" - "Індержстраху СРСР".
У 1968 році були  запроваджені умови обов'язкового страхування майна колгоспів, які ґрунтувалися на принципі еквівалентності взаємовідносин страховика зі страхувальниками (їх сукупністю), що дало зробити можливість крок уперед у методології формування страхових ре-зервів, також збільшено норму страхового покриття і розширено перелік страхових подій (зокрема, включено посуху). Ефективність цих заходів підтверджується тим, що вже через 10 років (у 1978 році) уряд СРСР визнав за доцільне перевести на такі умови страхування і державні сільськогосподарські підприємства (радгоспи)
Протягом 1960-1970 років були запроваджені нові види страхування майна, життя та здоров'я громадян СРСР.
1988 рік - у СРСР порушено монополію держави на страхування. Державні підприємства дістали право на здійснення добровільного страху-вання майна і відповідальності.  У цей рік народилася    перша    недержавна    компанія АСКТ   (Акціонерне   страхове   кооперативне товариство) у Москві. І зразу ж були створені філії АСКТ майже у всіх великих містах країни, зокрема й в Україні.
Що стосується розвитку страхування у незалежній Україні , то 10 травня 1993 року було прийнято Декрет Кабінету Міністрів України "Про страхування" — початок системного правового забезпечення страхової діяльності в Україні.
7 березня 1996 року  постановою Верховної Ради України прийнято закон "Про страхування", № 85/96 - ВР
28 травня 1996 рік, м. Київ була проведена Всеукраїнська конференція страховиків України, створюється "Ліга страхових організацій України" (ЛСОУ).
Важлива подія сталася 28 червня 1996 року - прийнято "Конституцію України", яка визнала, що виключно законами України вста-новлюються засади створення і функціонування фінансового ринку (Стаття 92), а Кабінет Міністрів України забезпечує проведення   фінансової   політики   (Стаття   116). Тобто Конституція України встановила загальні норми   правового   регулювання   фінансової політики, складовою частиною якої є страхова справа.
2-3 жовтня 1996 року відбувся II з'їзд Ліги страхових організацій України, який  приймає Статут Ліги та Кодекс честі страховика. На сьогодні ЛСОУ відіграє велику роль у   створенні   та   прийнятті   різних   законів України, які повинні повернути суспільство до страхових відносин.
Отже, навіть конспективний екскурс в історію страхування показує, що питання становлення та розвитку цього виду людської діяльності займали думки великих інтелектуалів та державних мужів багатьох країн і народів, не залишаючи осторонь і широкі верстви суспільства, задля котрих власне кажучи, й створена велика сучасна світова індустрія страхових послуг.


 

You have no rights to post comments