Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Еволюція страхування та причини його виникнення

Еволюція страхування та причини його виникнення
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Еволюція страхування та причини його виникнення

Виникнення страхування як соціального інституту було закономірним наслідком удосконалення форм багатовікової боротьби людства з небезпе¬ками, що повсякчас траплялися. Зародки сучасного стра-хування з'явилися тоді, коли людство відчуло: страх перед наслідками трагічних подій у непередбаченому майбутньо¬му і зрозуміло, що їх можна значно зменшити шляхом роз¬поділу між великою кількістю людей. Відомі історичні факти свідчать, що це розуміння прийшло до наших предків приблизно п'ять тисяч років тому. У літературі є посилання на те, що зародки страхування і в грошовій формі проглядалися дуже давно. Так, у шумерів уже в тре¬тьому тисячолітті до нашої ери торгівцям видавали суми грошей у формі позики з створеної «спільної каси» для за¬хисту їхніх інтересів на випадок втрати вантажу під час пе¬реходів.
Багато свідчень дійшло до нас про взаємне страхування ритуальних витрат у Римській імперії. У середньовіччі страхування поступово поширювалося, охоплюючи все більше ризиків. Воно вже здійснювалося через гільдії (братства) та цехи. Більш переконливим є твердження про те, що поява страхових товариств пов'язана із зароджен¬ням капіталістичних відносин і, зокрема, на морському торговому транспорті, де був нагромаджений досвід різних моделей захисту власників засобів транспортування на ви¬падок знищення, пошкодження або пограбування ван¬тажів.
Збільшення попиту на страховий захист привело до продажу страхових полісів з подальшим відшкодуванням збитків у всіх галузях господарства. У VII столітті в бага¬тьох європейських країнах виникли акціонерні страхові компанії. Лідером у страховому бізнесі стала Англія, вдало та надійно працювали страхові картелі та компанії в Німеччині та Франції. Особливо інтенсивно розвивалися всі форми і види страхування в XX столітті. Страхування сьогодні стало невіддільним атрибутом ринкової еко¬номіки. У третє тисячоліття страхування входить як одна з найбільш розвинутих і ефективних сфер діяльності. Про це свідчить, зокрема, й те, що суми надходжень страхових премій у світі щороку зростають вищими темпами, ніж ва¬ловий внутрішній продукт. За даними міжнародної статис-тики за останній рік другого тисячоліття до страхових ком¬паній та товариств взаємного страхування надійшло десь біля трьох трильйонів доларів США у вигляді страхових премій. Привертає увагу й те, що понад 60% усіх страхових надходжень припадає майже порівну на дві країни — США та Японію, ще 30% — на держави Європейського Союзу. На Україну припадає 0,008%. Як бачимо — вкрай нерівномірний розвиток страхового бізнесу порівняно з кількістю населення у США, Японії, країнах Євросоюзу та в Україні (250 мільйонів громадян США; 120 мільйонів — Японія; 330 мільйонів — Європейський Союз; 49 мільйонів — Україна). Проте звернімося до історичних дат і подій з історіографії страхування.
Отже, 5000 років до нашої ери — у людства виникла свідома потреба у страховому захисті.


 

You have no rights to post comments