Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Еволюція фінансової теорії і напрями її розвитку в сучасних умовах

Еволюція фінансової теорії і напрями її розвитку в сучасних умовах
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Еволюція фінансової теорії і напрями її розвитку в сучасних умовах

Фінансова теорія, починаючи з відокремлення в кінці ХІХ ст. в самостійний напрямок розвитку науки, пройшла помітну еволюцію. З одного боку, розробка її основних положень здійснювалася, виходячи з різних теоретичних принципів. За цим критерієм спостерігаються різні підходи в розвитку фінансової теорії в рамках основних наукових шкіл: неокласичного напряму, інституціоналізму, неолібералізму, кейнсіанства, марксизму та ін. З іншої сторони, до предмету теоретичних досліджень включалося все більше питань: регулювання валютних курсів, досягнення рівноваги платіжного балансу, управління міжнародним рухом капіталу, формування і використання портфелю фінансових інструментів, нарахування та розподіл дивідендів та ін. А сама фінансова теорія розпадається на окремі напрями, які перетворюються в окремі галузі науки: гроші і кредит, банківська справа, державний бюджет і його виконання, страхування, цінні папери і розвиток фондового ринку та ін.
Прикладом може бути теорія проценту. Як відомо, в роботах класиків економічної теорії процент розглядався з різних позицій. Так, А.Сміт з одного боку визначав його (як і прибуток) як частину вартості, що залишається після відрахування витрат. З іншого боку – це винагорода підприємцю за ризик і працю з управління капіталом. В марксистській теорії процент розглядається як одна із форм додаткової вартості, що створюється найманими працівниками в сфері матеріального виробництва. Бьом-Баверк (маржиналізм) пояснював природу проценту, виходячи з теорії очікування. Оскільки, на його думку, певне благо має більшу граничну корисність сьогодні, ніж у майбутньому, то кредитор вимагає повернення більшої суми грошей, ніж було надано позичальнику. Тому в основі проценту є зниження граничної корисності капіталу з часом.
Існують і інші теорії природи проценту. Але в фінансах важливе значення має функціональна роль проценту в розвитку системи. Зокрема, вплив його на розвиток підприємницької діяльності, ринку фінансових послуг, інфляції, формування доходів державного бюджету, виконання платіжного балансу та ін. Так, в теорії Д.Кейнса рівень норми процента визначається в процесі взаємодії попиту і пропозиції на грошовому ринку. Разом з тим, сама ставка процента здійснює вплив на обсяг інвестицій в країні. Тому шляхом регулювання норми процента (і перш за все центральним банком) держава може впливати на економічний розвиток. М.Фрідмен (представник монетаризму) стверджує, що коли центральний банк знижує процентну ставку (чи норму обов’язкових банківських резервів) і скуповує державні цінні папери, тим самим збільшуються обсяги інвестицій і зайнятості за рахунок залучення капіталів підприємцями і збільшення державних витрат. Таку політику (дешевих грошей) доцільно проводити за умов економічного спаду.
В сучасних умовах  фінансова наука вирішує багато складних проблем, що виникають в процесі суспільного розвитку. До них, зокрема, можна віднести: управління міжбюджетними відносинами, регулювання інфляції, ділової активності та економічного зростання, управління державним боргом, управління платіжним балансом країни, розвиток фінансового ринку, ринку банківських послуг, страхового ринку, формування раціональної системи оподаткування та ін. Так, до основних проблем, що досліджуються в останні роки в роботах лауреатів нобелевської премії в галузі економіки, відноситься багато таких, що стосуються фінансів.
Прикладами можуть бути дослідження взаємозв’язку державної грошової, фінансової і валютної політики та інтеграції міжнародних ринків капіталу Р.Манделлою;  розробка методики оцінки похідних цінних паперів Р.Мертоном і М.Скоулзом; обґрунтування теорії раціональних очікувань Р.Лукасом; вивчення проблем формування ціни фінансових активів (Р.Марковець, М.Міллер, У.Шарп), розробка теорії портфеля цінних паперів, які різняться за доходністю, ризиком та ступенем ефективності (Г.Марковець); аналіз поведінки людей відносно заощаджень та зв’язку фінансової структури компанії з оцінкою її акції інвесторами (Ф.Модільяні) та інші.
Разом з тим, є багато фінансових проблем, які потребують ще спеціальних досліджень. Особливо важливими такі наукові розробки є для країн, що прийняли програми розвитку в напрямку ринкової економіки, включаючи Україну. Актуальними для нашої країни сьогодні є проблеми формування раціональної податкової системи, розвитку державних фінансів, залучення і використання інвестицій, розвитку корпоративних фінансів, регулювання грошового обігу, формування оптимального бюджетного механізму, розвиток фінансового ринку та ін.


 

You have no rights to post comments