Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Предмет та задачі курсу “Історія фінансів”

Предмет та задачі курсу “Історія фінансів”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Предмет та задачі курсу “Історія фінансів”

Фінанси   як  один   із   важливих   напрямів   економічної  науки пройшли довгий шлях розвитку. Це – зародження, становлення, розвиток та еволюція в останні роки. Спочатку фінансова теорія, як і економічний напрямок в цілому, одержала розвитку в рамках єдиної науки, що включала історію, філософію, право, тощо. До XVIII сторіччя наука мала енциклопедичний характер і охоплювала всі напрями розвитку, які з часом перетворилися в окремі самостійні розділи наукових досліджень (філософія, історія, економіка, фізика, хімія та ін.).
В другій половині XVIII століття економічна наука (політична економія) відособлюється в окремий напрям розвитку економічних досліджень. Але внутрішньо вона залишалася недиференційованою. Це виявлялося в тому, що не існувало поділу на складові частини, що мали самостійний розвиток і складали окремі наукові дисципліни (економічної теорії, фінансів, бухгалтерського обліку, економіки підприємств та ін.). Починаючи з ХІХ ст.  здійснюється диференціація економічної науки. Одним із важливих напрямів її розвитку є формування фінансової теорії. В цей період виникає історія розвитку фінансів, проводиться їх класифікація, з’ясовується предмет науки, її місце і роль в системі наукових досліджень. До вчених, які стояли в основі формування фінансової теорії, відносять Л.В.Ходського, В.О.Лебедєва, І.І.Янжука, К.Т.Еєберга та ін.
Фінансова теорія входе до складу економічних наук. Разом з тим, вона має певні відмінності від інших напрямів економічних досліджень. Якщо економічна теорія в цілому пов’язана з визначенням закономірностей соціально-економічного розвитку суспільства, то фінанси мають більш вузький і конкретніший предмет. Мається декілька визначень фінансів в сучасній науці. Предметом фінансів як самостійної науки є діяльність суб’єктів з мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів з метою досягнення певних результатів.
До основних суб’єктів фінансової діяльності відносяться: державні органи управління на різних рівнях (місцевому, загальнодержавному, республіканському, міжнародному), суб’єкти підприємницької діяльності (підприємства, установи, фізичні особи – підприємці без права юридичної особи), громадяни, міжнародні фінансові організації, іноземні юридичні та фізичні особи, спільні підприємства, партії та громадські організації, релігійні формування та благодійні фонди та ін. Фінансові ресурси – це сукупність коштів, що знаходяться у власності суб’єктів і використовуються з метою забезпечення їх діяльності. Обіг фінансових ресурсів відображається в змінах обсягів і структури фінансових активів і фінансових зобов’язань суб’єктів.
Предметом курсу “Історія фінансів” є процес формування та розвитку фінансової теорії з періоду її виникнення до сьогоднішнього дня.
В курсі розглядаються питання:
1)    Початковий етап в формуванні фінансової теорії;
2)    Становлення фінансів як самостійної науки;
3)    Аналіз розвитку фінансової  теорії з формування її як самостійної науки до сучасного етапу;
4)    Характеристика напрямів розвитку фінансової теорії в сучасних умовах;
5)    Вивчення розвитку фінансової теорії в Україні.


 

You have no rights to post comments