Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Еволюція розвитку транскордонного співробітництва

Еволюція розвитку транскордонного співробітництва
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

Еволюція розвитку транскордонного співробітництва

Транскордонне співробітництво Україна - Європейський Союз триває понад 10 років. Програма Транскордонного Співробітництва (СВС) ~ одна з складових Програми Європейського Союзу ТАСІС (Програма Технічної Допомога країнам СНД) поряд з Національною, Регіональною програмами та Програмою ядерної безпеки була розпочата в 1996 році.
Метою Програми є розвиток транскордонного співробітництва між Європейським Союзом та країнами-партнерами, серед яких і Україна.
До 2004 року учасниками програми були країни-члени ЄС, країни-кандидати, а також ті регіони Росії, Білорусії, України та Молдови, котрі межували з ними.
Співробітництво у рамках Програми першочергово здійснювалося відповідно до наступних чотирьох пріоритетів, спільних для всіх країн, що беруть участь у Програмі:
•    Розбудова інфраструктури (пункти Пропуску);
•    Захист навколишнього середовища та управління природними ресурсами;
•    Приватний бізнес та економічний розвиток;
•    Програма Малих Проектів (СВС 5РР). Співробітництво щодо перших трьох пріоритетів здійснювалося у відповідності до контрактної схеми: проект розроблявся спільно з українськими органами влади та Європейською Комісією, після чого здійснення проекту доручалося організації, яка була відібрана на основі тендерної процедури. У четвертому пріоритеті (СВС 8РР) співробітництво відбувалося через
відбір проектних пропозицій та видання субсидій на їх впровадження самим заявникам.
Головною перешкодою на шляху до найбільш ефективної реалізації головної мети Програми транскордонного співробітництва була недостатня координація з аналогічними діями, що фінансувалися з інших Програм ЄС Це - програма транскордонного співробітництва ФАРЕ, метою якої була підтримка транскордонної співпраці між країнами-кандидатами на вступ до Євросоюзу та сусідніми державами; ИНТЕРРЕГ - фінансовий інструмент, що діє у рамках структурних фондів Європейського Союзу, підтримуючи транскордонне та транснаціональне співробітництво між кра-їнами-членами ЄС та сусідніми країнами.
Європейська Комісія розробила стратегію для вирішення цієї Проблеми, яка була видана у Повідомленні Європейської Комісії «Прокладаючи шлях для запровадження нового Інструменту регулювання відносин з країнами-сусідами» у 2003 році. У цій стратегії Комісія запропонувала застосування двоступеневого підходу. На початковому етапі (2004-2006 роки) діяльність мала зосереджуватися на поліпшенні координації між різними відповідними інструментами фінансування у межах існуючої законодавчої та фінансової бази. Мається на увазі, що в цей період передбачалося розробити відповідні програми дій; реалізація ж цих програм зазвичай починається після їх підписання, що займає певний проміжок часу. Так, реалізація проектів, які фінансуються з програми дій 2004 року, починалася у 2005 році.
На другому етапі, який розпочався з 2007 року, Комісія мала запропонувати новий правовий інструмент для розв'язання спільних проблем.
Перший етап - 2004-2006 рр.: впровадження програм розбудови відносин з країнами-сусідами.
Метою першого етапу реалізації стратегії Європейської Комісії було створення так званих Програм Добросусідства на кордонах ЄС. Такі програми були розроблені, і їх реалізація розпочалася у 2005 році. Україна бере участь у наступних чотирьох Програмах: Польща-Україиа-Білорусь, Угорщина-Словаччина-Україна, Румунія-Україна та СА08Е8 (транснаціональна програма, в котрій задіяні 18 країн південної та південно-східної Європи). З українського боку в Програмах беруть участь Одеська, Закарпатська* Львівська, Волинська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Слід зауважити, що наразі з боку Європейського Союзу в програмах задіяні також тільки прикордонні регіони на відміну від попередньої практики, коли участь могли брати всі країни— члени та кандидати ЄС (за виключенням транснаціональної програми СА08Е8).
Однією з основних особливостей Програм Добросусідст-ва є те, що пріоритети програм для прикордонних регіонів розроблялися спільними групами за участі партнерів націо-нальних, регіональних та місцевих рівнів відповідних країн. Були враховані необхідні цілі та заходи для всіх регіонів -учасників програм. Була також забезпечена збалансована участь представників по обидва боки кордону в органах керування програмою.
Результатом реалізації Програм Добросусідства стала можливість впровадження спільних заходів по обидва боки кордону. Для кожної програми застосовується єдина процедура подання заявки та єдина процедура відбору, що охоплює як внутрішній, так і зовнішній елемент окремого проекту (Програми Добросусідства функціонують згідно з так званою «трактовою схемою», коли конкретні заходи для фінансування обираються на конкурсній основі з заявок, поданих в межах окреслених пріоритетів).
Метою першого етапу реалізації стратегії стало також залучення якомога більшого кола партнерів до реалізації Програм Добросусідства, задля чого було прийнято рішення про фінансування з бюджету Програми Транскордонного Співробітництва окремого  горизонтального  проекту «Розбудова  регіональних інституційних спроможностей» (ЯСВІ). Було також відкрито Інформаційні пункти Програм Добросусідства в регіонах, зокрема у Львові, Ужгороді та Одесі.
Другий етап: період після 2006р. — новий Інструмент регулювання відносин з країнами-сусідами.
Не дивлячись на те, що багато бар'єрів, які заважали координації роботи різних інструментів було усунено, деякі перешкоди на шляху реалізації спільних пріоритетів на кордонах ЄС усе ж залишилася. Більшість з них планується усунути у ході реалізації другого етапу стратегії транскордонного співробітництва ЄС, у ході якого починаючи з 2007 року планується запровадження нового інструменту регулювання відносин з країнами-сусідами. Правова база для цього інструменту вже створена. Йдеться про Європейський Інструмент Добросусідства та Партнерства (Е^І). Передбачається, що однією з складових цього інструменту, так само, як і в попередньому (ТАСІС) буде транскордонне співробітництво.
Програми Добросусідства продовжать існувати, але з деякими суттєвими змінами. Виключенням буде програма СА08Е8, яка не передбачена в наступному програмному періоді. Натомість в України з'явиться можливість брати участь у новій транснаціональній програмі «Регіон Чорного моря».
Найбільшою відмінністю Програм Добросусідства на цьому етапі стане те, що вони працюватимуть на однаковій основі з обох боків зовнішнього кордону ЄС. Це означає, шо правила реалізації програм в країнах-сусідах будуть однаковими (на відміну від періоду 2004-2007 років, коли кошти, задіяні з різних фінансових інструментів - ФАРЕ, ИНТЕРРЕГ, ТАСИС - мали різні процедури впровадження);
Суттєвою відмінністю Програм Добросусідства у новому Програмному періоді стане також відмова від розмежувань поміж джерелами фінансування по обидва боки кордону. Кошти з двох джерел фінансування Програм Добросусідства - Європейського інструмента Добросусідства, Партнерства (ЕКРІ) та Європейського Фонду Регіонального Розвитку (ЕКІ)Р) - можуть бути використані для спільних дій з будь-якого боку кордону. Значно збільшуються бюджети програм у порівнянні з попереднім періодом. Так, наприклад, для Програми Польща-Україна-Білорусь, в якій буде приймати участь Львівська область, на 2007-2010 програмні роки передбачено 97 мільйонів євро для регіонів по обидва боки кордону.
Деякі зміни передбачено і щодо географічних рамок програм. Це стосується приєднання прикордонних румунських регіонів до програми Угорщина-Словаччина-Україна, об'єднання програм Румунія-Україна та Румунія-Молдова в єдину програму Румунія-Україна-Молдова, а також приєднання деяких українських регіонів в якості додаткових партнерів до програм (статус додаткового партнера означає, щодо цих регіонів не може бути залучено коштів з програм більше, ніж це буде визначено в програмних документах). Так, Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська області матимуть можливість брати участь в програмі Польща-Україна-Білорусь; Тернопільська, Хмельницька та Вінницька області - в програмі Румунія-Україна-Молдова, а також Чернівецька область - в розширеній програмі Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. Як зазначалось вище, планується також створити нову транснаціональну програму «Регіон Чорного моря».
З огляду на те, що процедури впровадження Програм Добросусідства в новому періоді значно змінюються, а також значно збільшено обсяги фінансування,.важливу роль відіграватимуть механізми залучення партнерів на всіх рівнях. Вже розпочата імплементація другої фази проекту «Розбудова регіональних інституцій-них спроможностей» (ЕСВІ II), одним з завдань якого на поточному етапі є залучення українських партнерів до розробки Програм Добросусідства 2007-2013. Продовжують свою діяльність також Інформаційні пункти.
Програми Добросусідства для нового програмного періоду знаходяться наразі на різних стадіях розробки. Перші раунди відбору проектів плануються на - початку 2008 року.


 

You have no rights to post comments