Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Суть і значення транскордонного співробітництва

Суть і значення транскордонного співробітництва
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Суть і значення транскордонного співробітництва

За сучасних умов розширення процесів глобалізації зростає роль транскордонного співробітництва регіонів, відкриваються нові можливості для активізації господарської діяльності на периферійних територіях й підвищення їх конкурентоспроможності. Транскордонне співробітництво є необхідною умовою у процесі європейської інтеграції, що ґрунтується на співпраці регіонів сусідніх держав та має властивість прискорювати процеси вирівнювання якості життя населення прикордонних територій, приводити її до середньоєвропейського рівня та сприяти досягненню вільного переміщення товарів, капіталів і людей через кордон. Воно забезпечує мобілізацію місцевих ресурсів та підвищення ефективності їх використання, робить можливим об'єднання зусиль для вирішення спільних проблем у транскордонному регіоні. Транс¬кордонне співробітництво відіграє важливу роль як «полігон» для випробування та адаптації європейського законодавства, інстру¬ментарію підвищення ролі регіонів, адаптації механізмів фінансової підтримки.
Концепція Державної програми розвитку транскордонного співробітництва України на 2007-2010 роки затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів 15 березня 2006 р. (№ 149-р.).
Розвиток транскордонного співробітництва в Україні є одним із важливих аспектів формування її регіональної політики. Інтегрування України до європейських структур потребує залучення до складових інтеграційного процесу, крім державного рівня, регіональних органів влади, місцевого самоврядування на територіальних громад.
Транскордонне співробітництво в Україні здійснюється в межах угод, укладених між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами влади України та тери¬торіальними громадами, відповідальними органами влади інших держав. Найвищою інституційною формою такого співробітництва є єврорегіони. Співробітництво у межах єврорегіонів спрямоване на поєднання зусиль в економічній сфері, розбудову соціальної, інформаційної та виробничої інфраструктури, будівництво та модернізацію інфраструктури кордону, розвиток транскордонної мережі, наукової та культурної співпраці, охорону навколишнього природного середовища.
З метою координації спільних заходів по різні боки кордону створені українсько-словацька Міжурядова комісія з питань транскордонного співробітництва, українсько-польська Міжурядова координаційна рада з питань міжрегіонального співробітництва, українсько-угорська Міжурядова комісія з питань транскор¬донного та прикордонного співробітництва.
На сучасному етапі основними джерелами фінансування транскордонного співробітництва України є місцеві бюджети, вітчизняні фонди підтримки, фонди та ініціативи Європейського Союзу.
Після розширення Європейського Союзу до кордонів Украї ни розпочалось впровадження програм Сусідства «Польща-Білорусь-Україна»,  «Угорщина-Словаччина-Україна» та «Румунія-
Україна», головною метою яких є поліпшення соціально-економічної ситуації у прикордонних областях із різних боків кордону.
Попри те, що, за результатами транскордонного співробітни¬цтва, останніми роками спостерігаються позитивні тенденції у зо¬внішньоекономічній діяльності областей України (збільшення кількості спільних підприємств та обсягів інвестицій, створення нових робочих місць за результатами реалізації транскордонних проектів), темпи його розвитку та рівень участі в ньому регіонів є недостатніми. Розробка Концепції скерована на активізацію транскордонного співробітництва та підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу транскордонного регіону шляхом розробки та реалізації спільних проектів та заходів за фінансової підтримки держави.
Повноцінне використання можливостей транскордонного співробітництва України залежить від таких чинників, що його стримують:
♦    неповне нормативно-правове врегулювання повноважень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо надання їм більшої самостійності у вирішенні спільних із регіонами сусідніх держав завдань регіонального та місце¬вого розвитку;
♦    відсутність системного І перспективного підходу до організації транскордонної співпраці, у тому числі - відсутність кваліфікованих кадрів, що володіють основами знань із практич¬ного менеджменту, здатних готувати необхідні проектні пропозиції та співпрацювати з фахівцями країн - членів та кандидатів на вступ до Європейського Союзу;
♦    недостатній рівень співпраці із закордонними учасниками транскордонного співробітництва щодо розвитку інфраструктури для наукових досліджень, технологічних розробок, освіти, культури, зв'язку, охорони здоров'я, використання потенціалу єврорегіонів для розвитку туристично-рекреаційної сфери;
•    низький рівень залучення до транскордонного співробітництва підприємницьких структур, недержавних установ та громадських організацій;
•    повільні темпи здійснення розбудови прикордонної інфраструктури, спрощення процедур митного контролю та усунення перешкод на шляху транзиту товарів і переміщення людей.
Існування зазначених проблем зумовлює необхідність розроблення даної Концепції та на її основі - Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки. Метою цієї Програми є поліпшення якості життя громадян та стимулювання розвитку транскордонного співробітництва.


 

You have no rights to post comments