Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Внутрішнє забезпечення інтеграційного процесу

Внутрішнє забезпечення інтеграційного процесу
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Внутрішнє забезпечення інтеграційного процесу

Внутрішнє забезпечення процесу інтеграції України до ЄС покладається на вищий, центральні та місцеві органи виконавчої влади України у співпраці з органами законодавчої влади, відпо¬відними органами місцевого самоврядування.
Керівництво стратегією інтеграції України до ЄС здійснює Президент України. Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу.
Міністерство закордонних справ України здійснює заходи щодо забезпечення політичних відносин України з ЄС та координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішньої по¬літики та політики безпеки.
Міністерство економіки України здійснює міжвідомчу коор¬динацію з питань міжгалузевого економічного та соціального співробітництва України з ЄС.
Міністерство внутрішніх справ України і Міністерство юсти¬ції України здійснюють міжвідомчу координацію з питань співро¬бітництва України з ЄС у межах своєї компетенції.
Інші міністерства та центральні органи виконавчої влади забезпечують реалізацію галузевого співробітництва України з ЄС, імплементацію Угоди про партнерство та співробітництво, здійснюють інші заходи у межах своєї компетенції та визначе¬них Стратегією завдань з метою поглиблення інтеграції Украї¬ни до ЄС.
Стратегія інтеграції передбачає такі сфери внутрішнього забезпечення інтеграції України до ЄС.
І. Організаційне забезпечення.
Затвердження Президентом України за поданням Кабінету Міністрів переліку центральних органів виконавчої влади, організацій, установ, посадових осіб, відповідальних за здійснення завдань, визначених Стратегією інтеграції.
Регулярне проведення засідань Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзу) з метою забезпечення виконання завдань, визначених Стратегією інтеграції.
Забезпечення формування і здійснення галузевих та регіональних програм співробітництва з ЄС у тій частині, за яку несе відповідальність українська сторона.
Створення нових програм у системі освіти, стажування та підвищення кваліфікації для працівників органів законодавчої, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за напрямами європейської інтеграції України, запровадження спеціалізації з питань ЄС у рамках навчальних програм вузів.
Створення програми мовної підготовки державних службовців та фахівців, які забезпечують процес інтеграції, розроб¬лення та здійснення комплексу заходів щодо розширення та підвищення якості вивчення мов ЄС у середніх та вищих на¬вчальних закладах.
II.    Фінансове забезпечення.
Розроблення програми фінансування заходів з інтеграції України до ЄС відповідно до Стратегії інтеграції.
Фінансування заходів, спрямованих на інтеграцію України до ЄС, за рахунок бюджетних коштів з широким залученням небюджетних коштів, коштів приватних осіб та програм допомоги ЄС Україні.
III.    Правове забезпечення.
Забезпечення правової адаптації нормативно-правових актів, що приймають органи, виконавчої влади, до вимог ЄС.
Перегляд навчальних програм правової освіти з метою їх адаптації до програм ЄС, вивчення правових засад діяльності установ ЄС, дослідження процесів у правничій галузі як у державах-членах, так і державах-кандидатах у члени ЄС.
IV.    Інформаційне забезпечення.
Забезпечення проведення широкомасштабної агітаційно-ін¬формаційної національної кампанії з метою сприяння інтеграції
України до ЄС. Розроблення і запровадження програми інформування широких кіл громадськості щодо ситуації в ЄС, проблем і успіхів, що існують на шляху інтеграції України до ЄС.
Забезпечення доступу до європейських правничих, бібліографічних та інших інформаційних баз даних.
Створення Національного центру (банку) даних стосовно ЄС із створенням Національної програми інтеграційної стратегії щорічно розроблятиметься План дій по реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу.


 

You have no rights to post comments