Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Суть, форми і стадії економічної інтеграції

Суть, форми і стадії економічної інтеграції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Суть, форми і стадії економічної інтеграції

Процес економічної інтеграції відбувається тоді, коли дві або більше країн об'єднуються разом для створення ширшого економічного простору. Країни укладають інтеграційні угоди, сподіваючись на економічний виграш, хоча можуть також переслідувати політичні та інші цілі.
Відомо декілька форм або етапів розвитку економічної інтеграції (табл. 1.1).
Першою логічною і хронологічною сходинкою є зона вільної торгівлі, яка виникає тоді, коли група країн скасовує обмеження на взаємну торгівлю, але разом з цим кожна країна-учасниця зберігає свою власну систему тарифів і квот на торгівлю з третіми країнами. Іншими словами, це є преференційна зона, в межах якої підтримується вільна від митних і кількісних обмежень міжнародна торгівля товарами.
Розрізняють повну та промислову зони вільної торгівлі. Промислова зона вільної торгівлі репрезентує незначну ступінь економічної інтеграції і охоплює торгівлю лише промисловими товарами. Прикладом промислової зони вільної торгівлі є Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ).
Наступною сходинкою міжнародної економічної інтеграції є митний союз. Це інтеграційне об'єднання утворюється тоді, коли країни-учасниці усувають будь-які обмеження на взаємну торгівлю, а також вводять спільну систему тарифів і квот по відношенню до третіх країн. Таким чином, митний союз передбачає заміну декількох митних територій однією при повній ліквідації митних податків в межах митного союзу і створенні єдиного зовнішнього митного тарифу. Це є форма колективного протекціонізму.
Митний союз перетворюється у спільний ринок з усуненням будь-яких обмежень на переміщення товарів, послуг, а також виробничих факторів — капіталу і робочої сили. Експерти стверджують, що створення справді єдиного внутрішнього ринку вимагає гармонізації та уніфікації значної кількості законодавчих правил та норм у багатьох сферах діяльності.
Передумови переходу до спільного ринку створює митний союз, оскільки він ліквідує митні податки між державами-учасницями і розробляє єдину торгівельну політику щодо третіх країн. Проте для створення спільного ринку лише цього недостатньо, оскільки потрібно вирішити ще декілька надзвичайно важливих завдань, а саме:
•  розробити спільну політику розвитку окремих галузей і секторів економіки (вибір конкретної галузі чи сектора залежить від того, наскільки це важливо для майбутнього закріплення інтеграції. В Європейському Союзі при переході до спільного ринку пріоритетними сферами було визнано сільське господарство та транспорт);
• створити умови для вільного переміщення капіталу, робочої сили, послуг та інформації (що доповнить вільне переміщення товарів);
•  сформувати спільні фонди сприяння соціальному та регіональному розвитку.
Ці економічні кроки обумовлюють необхідність проведення гармонізації та уніфікації національних законів, а тим самим потребують формування наднаціональних органів управління і контролю.
Побудова спільного ринку повинна завершитися створенням справді єдиного економічного, правового та інформаційного простору і дати імпульс для переходу до якісно нової сходинки економічної інтеграції — економічного союзу. Варто відразу відмітити, що теоретичних розробок щодо механізмів та інструментів економічного союзу небагато. Практично відсутній досвід для узагальнень та висновків.
Ознаками економічного союзу є:
1)    ліквідація  будь-яких торгівельних обмежень і проведення єдиної зовнішньоторговельної політики;
2)     вільне переміщення товарів, послуг, капіталу та громадян;
3)     жорстка координація (по суті — єдність) економічної, фінансової та соціальної політики.
Як відомо, у Західній Європі спільний ринок було побудовано на початку 1993 року. І відразу було поставлено завдання створення економічного і валютного союзу, причому, в стислі строки, до початку 1999 року.
Економічний і валютний союз — найвища сходинка економічної інтеграції — передбачає проведення єдиної валютної політики, введення єдиної валюти, створення нового інституту — Єдиного Центрального банку, який разом з Центральними банками країн-учасниць створить єдину систему Центральних банків країн, що входять до економічного і валютного союзу.
Варто підкреслити, що тоді, як зона вільної торгівлі, митний союз чи спільний ринок здебільшого виникають внаслідок ліквідації обмежень, то створення економічного союзу та економічного і валютного союзу потребує згоди всіх країн-членів на передачу економічного суверенітету до нових наднаціональних установ.
У світі існує багато інтеграційних об'єднань. Але, власне кажучи, на сьогоднішній день лише одна інтеграційна група країн реально пройшла чотири із зазначених етапів і досить тісно наблизилася до остаточного створення економічного і валютного союзу. Ця група країн зветься Європейським Союзом.


 

You have no rights to post comments