Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація валютної біржі

Організація валютної біржі
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація валютної біржі

Надання підприємствам і комерційним банкам права здійснювати валютні операції і міжнародні розрахунки потребувало створення внутрішнього міжбанківського валютного ринку. Вперше в 1993 році в Україні було створено Міжбанківську валютну біржу (МВБ). Завдання її полягало у створенні необхідних умов для нормальної і регулярної роботи цивілізованого міжбанківського валютного ринку, а також, щойно з'являться відповідні передумови, - у розвитку різноманітних інструментів валютної торгівлі (опціони, строкові угоди, сучасні методи страхування валютних ризиків).
Основні функції МВБ:
• акумулювання попиту і пропозиції на валютні ресурси;       
• встановлення єдиного ринкового курсу гривні за безготів¬ковими операціями банків;
• забезпечення додаткових гарантій при здійсненні валютних операцій;
• організація торгів і укладення угод з купівлі і продажу іноземної валюти з учасниками торгів;
• організація і проведення розрахунків в іноземній валюті і в гривнях за угодами;
• визначення поточного курсу іноземних валют до гривні;
• збирання й аналіз інформації про процеси, що відбуваються на валютному ринку.
Міжбанківська валютна біржа має статус акціонерного товариства закритого типу. Фундатори МВБ - юридичні особи: 20 головних банків (у тому числі Національний банк України).
У члени МВБ можуть бути прийняті банки та інші фінансові установи (компанії), що мають ліцензію на здійснення валютних операцій, отриману, відповідно до чинного законодавства, не менш ніж за 6 місяців до подачі заяви про прийом у члени біржі. Хто бажає стати членом валютної біржі, до заяви додає такий пакет документів:
• нотаріально засвідчену копію статуту;
• нотаріально засвідчену копію свідоцтва про реєстрацію;
• нотаріально засвідчену копію ліцензії на здійснення валют¬них операцій;
• завірений аудитом річний баланс за останній повний квартал;
• реєстраційну картку;
• список кореспондентських рахунків;
• показники обсягу банківського обслуговування клієнтури;
• список представників (дилерів), уповноважених на здійснен¬ня операцій.
Подані документи ретельно перевіряє комісія з нагляду за прак-тикою біржової діяльності. Особливу увагу вона звертає на те, що ті, хто вступає в члени біржі, повинні мати не менш ніж річний досвід здійснення операцій з валютою і гривнями. Крім того, ретельно роз¬глядаються фінансове становище претендента і проведені ним валютні операції. Велике значення мають респектабельність претен¬дента, його "ім'я", дотримання ним валютного законодавства, ступінь довіри до нього інших членів банківського співтовариства.
Рішення про прийняття у члени біржі ухвалює Біржова рада, що видає свідоцтво члена біржі і присвоює новому члену реєстраційний номер.
Члени валютної біржі мають право:
• брати участь у здійсненні біржових операцій від свого імені і за свій рахунок і від свого імені і за рахунок своїх клієнтів;
• користуватися системою розрахунків за торгами МВБ;
• одержувати від дирекції і Біржової ради інформацію про рішення, що стосуються діяльності членів МВБ на біржі. Обов'язки члена валютної біржі:
• дотримання положень внутрібіржових нормативних документів;
• виконання рішень Біржової ради і Дирекції, що регламентують діяльність учасників торгів на МВБ;
• своєчасне виконання зобов'язань за угодами, укладеними на МВБ;
• щорічна публікація у пресі зведень про результати діяльності за рік і річний баланс;
• сплата вступних і цільових членських внесків, розмір яких встановлюється Біржовою радою.


 

You have no rights to post comments