Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Види заявок на здійснення біржових угод

Види заявок на здійснення біржових угод
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Види заявок на здійснення біржових угод

Сучасний інвестор має можливість давати найрізноманітніші доручення своєму брокеру щодо укладення угод з цінними паперами, що котируються на біржі. Заявки подаються або напередодні, або в процесі біржового торгу.
Наказ, оформлений у формі заявки, - це конкретна інструкція клієнта через брокера, що надходить до місця торгівлі.
Заявку (замовлення) може оформити будь-яка фізична або юридична особа (клієнт), яка уклала договір з брокером про те, щоб представити дане замовлення на біржі. Проте, щоб замовлення було виконане, клієнт повинен надати гарантії оплати куплених цінних паперів. Такими гарантіями є надання брокеру простого векселя на повну суму угоди; перерахування на рахунок брокера суми в розмірі певного відсотка від суми угоди, що є запорукою і може бути використана брокером, якщо клієнт не виконає своїх зобов'язань; відкриття брокеру поточного рахунку (з правом розпорядження) на суму, яка становить певний відсоток від суми угод, що доручаються брокеру протягом півріччя. Проте найефективнішим засобом розрахунку є банківська гарантія, що містить безумовне зобов'язання банку оплатити усю його заборгованість на першу вимогу брокера. Така форма розрахунків не вилучає фінансові ресурси з обороту брокера або його клієнта і максимально наближає час укладення угоди і час платежу.
Відповідно до чинних нормативних документів фахові учасники ринку цінних паперів, що здійснюють брокерську діяльність, під час укладення угод з цінними паперами за дорученням клієнта можуть відмовитися від прийому доручень на купівлю будь-яких цінних паперів, якщо немає впевненості, що клієнт оплатить угоду.
При продажу цінних паперів клієнт водночас направляє брокеру як заявку-пропозицію з дорученням про їх продаж, так і самі цінні папери, призначені для продажу, або відповідно оформлену зберігальну розписку. Зберігальна розписка містить зобов'язання видати цінні папери на першу вимогу брокеру або іншій особі, що має доручення від брокера. Брокер не приймає доручення на продаж цінних паперів, якщо відсутня гарантія того, що клієнт має цінні папери.
Техніка передачі біржових заявок дуже різна. Можна скористати¬ся послугами кур'єра, відправити рекомендований лист або завірену телеграму поштою, послати телекс або телефакс, скористатися взаємопогодженим документом, що підтверджує періодичну силу заявок по телефону або мережами комп'ютерного зв'язку. Інвестор може доручити брокеру не тільки купити ті чи інші цінні папери найкращого, на його думку, емітента, а й навести в заявці умови, за яких повинна відбутися угода. Тому текст заявки повинен містити необхідну інформацію у формі наказів для брокера, що укладає угоду. Заявка повинна містити п'ять груп вказівок.
По-перше, варто визначити вид замовлення, що зазначає становище клієнта в угодах як покупця або продавця (замовлення або пропозиція), зафіксувати номер договору, код брокера, вид цінного паперу, найменування. Якщо брокер одержав контингентне замовлення, то він повинен одночасно купувати одні цінні папери і продавати інші фондові цінності.
По-друге, необхідно зазначити кількість цінних паперів, тобто визначити обсяг заявки.
По-третє, у кожній заявці має бути зазначений термін її виконання: поточне засідання біржі, перенесення термінів, умови продовження цих термінів і тип угоди (касова операція - "спот", термінова угода - "форвард"; опціон).
За часом дії заявки класифікуються на наказ, який чинний один день; до моменту виконання наказу або закінчення терміну - відкритий наказ; на момент відкриття або закриття біржі.
Заявки, що підлягають виконанню протягом дня, а також усі накази, у яких термін не зазначений, у світовій практиці вважаються денними. На відміну від денних, відкриті заявки залишаються чинни¬ми доти, доки вони не виконані або скасовані. Звичайно брокер обме¬жує термін такого наказу до 6,13,60 або 90 днів, а потім запитує свого клієнта, чи бажає він продовжити термін. Наказ на момент закриття може бути введений у біржовий торг у будь-який час робочого дня, але буде виконаний протягом усього робочого дня до закриття торгів, наскільки це можливо за умовами угоди. Наказ на момент відкриття має бути виконаний протягом кількох хвилин після відкриття біржі і введений у систему біржового торгу до строго фіксованого часу.
По-четверте, важливою умовою кожної заявки є рівень ціни.
Накази класифікуються за типом:
• ринковий наказ;
• наказ, обмежений умовами (лімітний);
• "стоп-замовлення" (буферний).
Типи наказів відбивають конкретну стратегію клієнта на фондовому ринку.
Якщо клієнт доручає брокеру купити або продати певну кількість цінних паперів за поточним ринковим курсом, купити або продати певні цінні папери на фіксовану суму на розсуд брокера або надає право брокеру діяти в межах визначеної клієнтом суми, залишаючи вибір цінних паперів, їхню кількість, напрямок угоди, ціну на розсуд брокера, то брокер має право брати ціну з ринку і, отже, виконувати заявку як ринкову. Якщо клієнт хоче купити цінні папери для інве¬стицій, тобто збільшити капітал протягом тривалого періоду, то по¬точна ціна не є істотним чинником, а заявка містить ринковий наказ.
Брокер у будь-якому разі постарається одержати найкращу можливу ціну. Всі накази, де відсутні ціни, вважаються ринковими. Клієнт, що має короткострокову мету і бажає одержати прибуток від перепродажу цінних паперів, встановлює ціновий ліміт, тобто ціну, за якою повинна відбутися угода, якщо брокер не зможе одержати кращу. В цьому разі він пропонує брокеру купити цінні папери за фіксованим курсом або нижчим або продати цінні папери за фіксованим курсом або вищим. Навряд чи такі замовлення будуть здійснюватися відразу ж після прибуття на біржу, тому їх заносять у книгу "ліміт замовлень".
Наказ, що містить "стоп-замовлення", дає можливість зупинити торгівлю цінними паперами клієнта, як тільки їхня ціна виходить за визначений інтервал. До такого прийому клієнт вдається тоді, коли бажає, щоб брокер продавав його акції, але доти, доки ціна знизиться до встановленого у "стоп-замовленні" рівня, з метою зменшення збитків від зниження цін; навпаки, якщо ціна акції збільшується, а інвестор бажає придбати цінні папери, то його брокер купує їх у той момент, коли курс цінних паперів збігається з "лімітом-ціною", на якій клієнт просив зупинити купівлю.
Таким чином, інвестиційні цілі клієнта завжди конкретні. Разом з тим, віддаючи наказ як ринковий або лімітний, брокер не може врахувати їх повною мірою. Тому існує п'ята група вказівок до класифікації наказів - за конкретним розпорядженням:
• наказ на власний вибір;
• "найліпший наказ";
• наказ "виконати по можливості, решту відмінити";
• "виконати або відмінити";                                                       
• "не знижувати", "не підвищувати";   
• наказ "або - або";
• наказ "із переключенням";
• "усе або нічого";
• наказ "прийму в будь-якому вигляді".
Наказ на власний вибір віддається тоді, коли між брокером і його клієнтом встановилися довірчі відносини і клієнт покладаєть¬ся на знання брокером кон'юнктури фондового ринку. У його заявці може бути зазначено:
• купити певні цінні папери на фіксовану суму на розсуд брокера;
• продати певні цінні папери на розсуд брокера.
Клієнт може передати "дискретне доручення", що надає брокеру право діяти в межах певної суми. Причому в останньому випадку вибір цінних паперів, їх кількість, напрямок угоди, ціни і час виконання вибирає брокер. Таке замовлення фактично означає передачу брокеру всіх повноважень щодо прийняття інвестиційних рішень. Необмежені повноваження потребують високої кваліфікації і бездоганної репутації брокера.
Інші види наказів обмежують повноваження брокера і, по суті, потребують від нього знання сучасної кон'юнктури фондового ринку для успішного визначення курсу і часу здійснення угоди.
"Найліпший наказ" зобов'язує брокера завжди прагнути одержати ціну кращу, ніж ціна обмеженого наказу. Наказ, оцінений як "кращий", показує, що ціна обмеженого наказу вища за ринкову (при купівлі) по нижча (у разі продажу). Якщо брокер одержав наказ "виконати по можливості, решту відмінити", він виконується негайно або цілком, або частково, а невиконана частина скасовується. Можлива і більш жорстка форма наказу - "виконати або відмінити". Цей наказ виконується цілком і негайно після одержання, інакше він повинен бути відмінений.
Наказ "не знижувати" містить вказівку про те, щоб обмеження за наказом не були знижені на суму дивіденда, якщо з цінними паперами здійснюються угоди без його виплати готівкою. Наказ "не знижувати" застосовується тільки до звичайних готівкових дивідендів.
Клієнту, зокрема, дається право узалежнити укладення однієї угоди від укладення або неукладення іншої. Наказ "або-або" припускає, що укладення однієї з угод автоматично скасовує всі інші замовлення. Наказ "із переключенням" означає, що виторг від продажу одних цінних паперів може бути використаний на купівлю інших. Виконуючи наказ "усе або нічого", брокер повинен купити або продати всі акції, зазначені в замовленні, перед тим як клієнт погодиться з виконанням заявки. Наказ "прийму в будь-якому вигляді" передбачає, що клієнт купує будь-яку кількість цінних паперів, зазначених ним у заявці, аж до замовленого максимуму.
Попередньою фазою торгів є період реєстрації (прийому) заявок. У цей час брокер аналізує ситуацію, що складається на ринку, переглядає всі подані заявки, вносить у них корективи за певними параметрами, необхідні на його думку, уточнює склад відкритих наказів. Проте зазначимо, що формування заявок на купівлю-продаж цінних паперів брокер здійснює на основі наказів клієнтів. Вони несуть повну відповідальність за відповідність поданих заявок цим дорученням.
Виконання заявок здійснюється в процесі біржового торгу. Існують певні особливості, що відрізняють процес виконання заявок під час біржової сесії від біржового обороту. До них відноситься той факт, що на головних біржах світу угоди в основному здійснюються з цінними паперами, які пройшли процедуру лістингу.


 

You have no rights to post comments