Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Характер взаємин брокерів із клієнтами

Характер взаємин брокерів із клієнтами
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Характер взаємин брокерів із клієнтами

Основу брокерської діяльності становлять посередницькі операції на біржі, пов'язані з обслуговуванням клієнтів. Тому формуванню стійких ділових взаємин брокерів із клієнтами повинне приділятися першорядна увага. Від характеру цих взаємин багато в чому залежать обсяги брокерської діяльності на біржі і її ефективність.
Для того щоб додати взаєминам брокерів і клієнтів сталий характер, вони повинні формуватися на довгостроковій основі. У цих цілях між брокером (брокерською конторою) і клієнтом укладається спеціальний договір на брокерське обслуговування, у якому клієнт доручає, а брокер приймає на себе зобов'язання представляти інтереси клієнта по здійсненню всіх видів біржових угод на торгах даної біржі, керуючись її правилами.
У договорі на брокерське обслуговування насамперед вказується, які види біржових угод цікавлять клієнта. У цей час на наших товарних біржах укладаються в основному угоди з реальним товаром у повному обсязі їхніх різновидів (з негайною поставкою або з поставкою в майбутньому періоді; бартерні, з умовою, із заставою й т.п.). Клієнт, керуючись особливостями своєї виробничої діяльності, характером поточної економічної кон'юнктури й поруч інших вихідних умов самостійно або з консультацією брокера визначає всі види угод, які він хотів би здійснювати на біржі.
Кожний вид угод, що доручають брокерові, супроводжується конкретними видами обмежуючих або умов, що доповнюють, доручень клієнта. Ці доручення пов'язані із ціною угоди, часом її здійснення й інших умов (рис. 20).
За ціною угоди в біржовій практиці використаються наступні види доручень клієнтів:
а) доручення «обмежене ціною» позначає ціну покупки або продажу товару (ф'ючерсного контракту), по якій повинен бути виконаний замовлення клієнта в більше вигідному його варіанті. Наприклад, якщо клієнт обмежив ціну покупки товару межею 100 грн. за одиницю, то брокер не має права перевищити цю межу як би не зложилася біржова кон'юнктура на поточних торгах. Якщо купити товар за такою ціною на торгах не вдалося, замовлення клієнта залишається невиконаним;
б) доручення «за найкращою ціною» або «за ринковою ціною» позначає необхідність негайного виконання замовлення на покупку або продаж товару по найбільш вигідній для клієнта ціні, пропонованої в цей момент на торгах. Так, якщо на торгах товар пропонується продавцями за ціною 100 грн. за одиницю, але в процесі торгів один з них знижує ціну до 90 грн., брокер виходячи з доручення клієнта повинен негайно укласти угоду;
в) доручення «за останньою ціною» позначає необхідність виконання замовлення на покупку або продаж товару за останньою ціною пропозиції або попиту на даний товар протягом даних торгів. У цьому випадку доручення клієнта буде виконано з вигодою для нього. Але воно повинне бути виконане брокером навіть у тому випадку, якщо останні ціни пропозиції або попиту залишаться незмінними;
г) доручення «по досягненні певного біржового курсу цін» позначає необхідність негайного виконання замовлення на покупку або продаж товару в момент, коли ціна на нього досягне певного рівня. Цей рівень може бути визначений в абсолютному розмірі (тобто виражений у гривнях) або відносною величиною (наприклад, при зниженні ціни пропозиції на 10 %);
д) доручення «по поточній біржовій ціні» позначає, що товар повинен бути куплений або проданий по тій реальній біржовій ціні, що склалася на даних торгах. Таке доручення клієнта вимагає обов'язкового виконання замовлення клієнта;
е) доручення «по розсуду брокера» позначає, що клієнт повністю довіряє визначення ціни пропозиції або ціни попиту обслуговуючому його брокерові. Якщо біржова кон'юнктура на торгах складається несприятливою для виконання замовлення клієнта, то брокер може за своїм розсудом перенести його виконання на наступні торги (якщо він очікує на них більше сприятливої біржової кон'юнктури).
По періоду виконання угоди в біржовій практиці використаються наступні доручення клієнтів:
а) «відкрите доручення», що діє до моменту виконання замовлення клієнта на покупку або продаж товару або до його скасування. Таке доручення дається брокерові в тих випадках, коли товар, передбачений для покупки, дуже рідко попадає на біржу й пропонується на торгах. Воно може бути видане також клієнтом - продавцем товару, що хоче одержати за нього дуже високу ціну й чекаючи сприятливої біржової кон'юнктури не випробовує фінансових утруднень. Треба, однак, пам'ятати, що зберігання товару на біржі або на складі продавця вимагає додаткових витрат, а висока ціна на нього в майбутньому періоді може зложитися під впливом росту інфляції, а не сприятливої біржової кон'юнктури. У цьому випадку продавець не досягне реальної вигоди;
б) доручення «обмежене часом» указує конкретний період часу, протягом якого замовлення клієнта на покупку або продаж товару повинен бути виконаний. Різновидами такого виду доручення є більше конкретизовані по строках: «доручення на день» (діюче лише протягом одних торгів); «доручення на тиждень»; «доручення на місяць» і т.п. Якщо протягом зазначеного клієнтом часу замовлення брокером не виконаний, він анулюється;
в) доручення «виконати або анулювати» позначає, що брокерові пропонується лише один раз запропонувати товар до продажу або покупки по передбаченої клієнтом ціні. Якщо доручення не виконане брокером негайно, воно автоматично анулюється. Така ситуація виникає на торгах, коли товар попередньо не був оголошений до продажу або покупки, а пропозиція на його продаж або покупку з'являється вже безпосередньо під час торгів (про це учасникам торгів повідомляється через інформаційне табло).
По інших умовах угоди доручення клієнтів можуть носити найрізноманітніший характер: «забезпечення 100 %-вої передоплати товару, що поставляє,»; «забезпечення застави по угоді» (з боку як покупця, так і продавця); «забезпечення надання, комерційного кредиту покупцеві»; «забезпечення часткової або повної оплати готівкою»; «забезпечення розрахунків у вільно конвертованій валюті», «забезпечення самовивозу товару» і т.п.
Варто мати на увазі, що не всі доручення клієнтів можуть бути виконані брокером виходячи з реально складної біржової кон'юнктури. Особливо це стосується угод з умовою, коли клієнт дає доручення продати реальний товар за умови одночасної (або обмеженого часом періоду) покупки для нього іншого реального товару. Як правило, угода з умовою повністю позбавляє брокера комісійної винагороди, якщо він виконав доручення на продаж, але не виконав доручення на покупку товару. Тому в договорі на брокерське обслуговування повинне бути передбачене право відмови брокера від виконання окремих видів доручень клієнтів, якщо вони не можуть бути виконані в умовах поточної біржової кон'юнктури.
Певне місце в договорі на брокерське обслуговування повинне бути приділене докладному викладу номенклатури додаткових послуг, надаваних брокером клієнтові. Ці послуги можуть носити інформаційний і консультаційний характер, сприяти прискоренню руху товарів і т.п. Частина з них може вимагати додаткової оплати, а частина оплачуватися в складі загальної комісійної винагороди по укладеним угодам .
І нарешті, особливим розділом договору на брокерське обслуговування є умови розрахунків клієнта із брокерами й система штрафних санкцій за порушення цих умов. У цьому розділі розглядаються розміри оплати окремих брокерських послуг, форми й строки розрахунків, гарантії оплати (у вигляді задатку, застави й т.п.), розмір взаємних штрафних санкцій за порушення передбачених договором зобов'язань і ряд інших положень.
Більшість товарних бірж розробило типові форми договорів на брокерське обслуговування, окремі положення яких можуть бути уточнені клієнтом і брокером у процесі узгодження.
Договір на брокерське обслуговування є основним, але не єдиним документом, що регулює взаємини брокерів із клієнтами. Зокрема, економічні відносини між ними регулює договір-доручення, що конкретизує умови здійснення кожної біржової угоди. Цей вид договору регламентує вид угоди, найменування товару і його якісних характеристик, одиницю виміру й кількість партії товару, його місцезнаходження, базис (місце) поставки, строк поставки й вид використовуваних транспортних засобів, конкретні доручення по обмеженню ціни й періоду здійснення угоди, наявність ліцензії на вивіз товару за межі регіону, валюту платежу, умови й порядок розрахунків по угоді, конкретизацію оплати послуг брокера й ряд інших параметрів. На більшості бірж є своя типова форма договору-доручення. На підставі цього договору брокер представляє заявку клієнта біржі для внесення відповідної інформації до майбутніх торгів.
До числа інших документів, що обумовлюють регламентацію взаємин брокера із клієнтом, можуть бути віднесені «повідомлення брокера» (або «звіт брокера»), у якому повідомляється про результати зробленої угоди або зняття товару з торгів; «протокол про узгодження умов зв'язку», що визначає форми цього зв'язку й використовувані в цих цілях технічні кошти й деякі інші.
Повне дотримання сторонами умов договорів і угод є важливим чинником зміцнення ділового взаємовигідного співробітництва брокерів і клієнтів.


 

You have no rights to post comments