Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Брокерські операції на біржі

Брокерські операції на біржі
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Брокерські операції на біржі

Брокерські операції на біржі складаються в посередництві між продавцями й покупцями з метою надання їм допомоги в здійсненні угод з реальним товаром і на строк. У біржових угодах, що укладають, брокер не є стороною договору (біржового контракту), а забезпечує тільки посередницькі функції. Основними функціями брокера на товарній біржі є:
а) прийняття відповідних доручень від клієнтів біржі на посередництво при покупці або продажі товарів;
б) забезпечення при необхідності попереднього контакту клієнта з контрагентом по майбутній біржовій угоді;
в) заключення у процесі публічних торгів угод з реальним товаром і на строк від імені своїх клієнтів і за їхній рахунок, документальне їхнє оформлення й реєстрація;
г) надання клієнтам на їхнє прохання додаткових послуг, пов'язаних зі здійсненням укладеної біржової угоди (якщо ці послуги входять у номенклатуру послуг, надаваних даною брокерською конторою або на даній товарній біржі);
д) консультація клієнтів з питань якісної характеристики й конкурентоспроможності окремих товарів, біржової кон'юнктури й котируванню цін на біржі;
е) подання на вимогу клієнта звіту про всі проведені від його імені біржові угоди і операції.
Брокер є співробітником брокерської контори або діє самостійно як член товарної біржі. Оплата праці брокера базується в основному на відрядно-преміальній системі , а її джерелом є розмір комісійної винагороди «відсоток», «куртаж») за зроблену угоду. Ця винагорода носить однократний характер по кожній біржовій угоді, а його розмір на наших товарних біржах (по угодах з реальним товаром) коливається в розмірах 2-6% від суми угоди. У загальній сумі комісійної винагороди брокерської контори по угоді частка оплати праці брокера становить приблизно 8-12%.
У практиці діяльності товарних бірж розрізняють дві основні групи брокерів:
1)  брокер, що представляє, що приймає замовлення від клієнтів на заключення біржових угод і організує їхнє виконання на біржі;
2) брокер у біржовому кільці («у ямі», «на статі»), що укладає угоди в процесі торгів з доручення брокера, що представляє, або присутнього на торгах клієнта (якщо це дозволено правилами роботи даної біржі).
Брокерські  операції займають у цей час основну питому вагу в загальному обсязі біржових операцій  на товарних біржах України.
Дилерські операції на біржі складаються у заключенні угод  з реальним товаром , угод на строк  і опціонні угоди від свого імені  й за свій рахунок  у процесі здійснення біржових спекуляцій , заснованих на різниці в цінах. Іншими словами, термін «дилерські операції» виступають аналогом терміна «спекулятивні операції на біржі». Учасник такої операції - дилер сам виступає стороною договору  (біржового контракту)  з контрагентом по угодах ( продавцем або покупцем товару).
Основними функціями дилера на товарній біржі є :
а) виявлення можливостей здійснення спекулятивних біржових операцій за результатами інформації, представленої до чергових торгів, товарними біржами;
б) покупка й продаж товарів, ф'ючерсних і опціонних контрактів на біржі від свого імені й за свій рахунок з метою одержання прибутку від різниці в цінах; документальне оформлення угод і їхня реєстрація;
в) здійснення операцій зберігання, транспортування, ліцензування вивозу й інших, пов'язаних з переміщенням товарів і забезпеченням їхньої схоронності.
Оплата праці дилера базується на прямій відрядній системі, а джерелом її виплат є прибуток, одержувана від здійснення спекулятивних операцій на біржі. Тому що дилер є самостійним підприємцем, то розмір оплати праці в загальній сумі отриманого прибутку він установлює сам (частина прибутку, що залишається, витрачається їм на придбання додаткових основних фондів, збільшення суми оборотних коштів і на інші потреби).

Разом з тим необхідно відзначити, що на практиці ці операції не сформувалися ще в чітку спеціалізацію брокерських (агентських, дилерських) контор. Так, брокерська контора, відкрита підприємством для здійснення агентських операцій, може з дозволу останнього здійснювати й звичайні брокерські операції. Брокерська контора, відкрита для здійснення дилерських операцій на біржі (вірніше її було б назвати дилерська контора, але нашим законодавством про товарну біржу такий термін не передбачений), одночасно може також здійснювати брокерські операції. Але при здійсненні біржових операцій ці розходження варто проводити, тому що вони пов'язані з різними ставками оподатковування й методами розрахунку ефективності.


 

You have no rights to post comments