Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Базисний ризик у хеджуванні

Базисний ризик у хеджуванні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Базисний ризик у хеджуванні

Ціни ф'ючерсних ринків - не продукт випадкового взаємовпливу спекулятивних сил на них, а результат взаємодії попиту і пропозиції реальних товарів або фінансових інструментів на наявному ринку, спроектованих на майбутнє. Реальні товари можна продати або купити на двох окремих, але взаємопов'язаних ринках - спотовому і ф'ючерсних контрактів.
Спотовий ринок - це місце, де товар переходить до іншого власника за певну ціну. На спотовому ринку укладаються угоди на купівлю чи продаж наявного товару за поточними цінами з поставкою негайно або протягом кількох днів після укладення угоди. В кожний момент існує багато наявних цін, які залежать від якості товару, місця поставки, глибини переробки. Наприклад, ціна бушеля жовтої кукурудзи № 2 у фермера в штаті Іллінойс становить $2,25. Того ж дня бушель кукурудзи в Чикаго може продаватися за $2,35, тому що ціна в Чикаго буде відображати додаткові затрати на перевезення. Аналогічно на ціну буде впливати і якість.
В умовах ф'ючерсного ринку поставка товару здійснюється в майбутньому в обумовлений термін. На відміну від спотового, ф'ючерсний ринок має один набір цін. Ф'ючерсна ціна є поточною в тому розумінні, що вона відображає, скільки буде коштувати товар певної якості з певними умовами поставки в певний час у майбутньому. Ціна $2,45/буш. грудневого контракту на кукурудзу означає, що в очікуванні ринку з поставкою в Чикаго в грудні вона буде коштувати $2,45/буш. Ця ж кукурудза на спотовому ринку може мати ціну $2,35/буш. Час і очікування учасників ринку - це два фактори, які визначають відмінність цін на ф'ючерсному і спотовому ринках.
Обидва ринки існують паралельно, проте наприкінці кожного місяця вони начебто з'єднуються, усуваючи існуючу різницю цін. Паралельний рух цих ринків відбувається внаслідок того, що фактори, які впливають на підвищення або зниження наявних цін, діють також на ф'ючерсні ціни. Тільки цей взаємозв'язок між спотовими і ф'ючерсними ринками уможливлює операції хеджування.
Розуміння базису і базисного ризику фундаментальне для проведення операцій хеджування. Різниця між наявною ціною реального товару у конкретному місці і ф'ючерсною ціною на цей товар називається базисом.
Основні фактори, що впливають на базис сільськогосподарських товарів :
• співвідношення пропозиції і попиту на товар;
• загальний попит і пропозиція на товари-замінники і порівняльні ціни на них;
• наявні можливості транспортування і постачання;
• структура транспортних цін;
• наявні можливості сховищ;
• якісні фактори і умови забезпечення якості;
• очікувані ціни;
• процентні ставки.
Коливання базису мають тенденцію до зменшення порівняно з коливаннями   наявних   чи   ф'ючерсних   цін,   що   дає   змогу використовувати хеджування на практиці.
Розрізняють базис позитивний, від'ємний і нульовий. Якщо ціна спотового ринку перевищує ф'ючерсну ціну - базис позитивний. Нап-риклад, у червні ціна місцевого наявного ринку на кукурудзу дорівнює $1,9/буш., а липнева ф'ючерсна ціна - $1,8/буш. Це означає, що базис позитивний і становить 10 центів (відображається як +10 до липня). Базис від'ємний, якщо наявна ціна нижча від ф'ючерсної. У січні ціна місцевого наявного ринку на кукурудзу становить $1,7/буш., а ціна березневого ф'ючерсу - $1,9/буш. Наявна ціна нижча за ф'ючерсну, отже, березневий базис від'ємний і становить 20 центів (-20 центів до березня). Якщо наявна ціна збігається з ф'ючерсною - базис нульовий.
Усвідомлення важливості базису в хеджуванні сприяє розумінню основ і ролі страхування, є одним з факторів, що забезпечує виконання хеджувальної програми.
Як зазначалося, базис є різницею між наявною і ф'ючерсною ціною. Більш сприятливий базис створюється за рахунок вищої наяв¬ної ціни. І навпаки, несприятливий базис випливає із нижчої (слаб¬шої) ціни. Цей приклад ілюструє рис.14. Якщо базис змінюється від $0,05 до $0,02 нижче ціни ф'ючерсного контракту, то наявна ціна дає прибуток порівняно з ф'ючерсною, тому що базис посилюється. Як¬що ж базис змінюється від $0,09 до $0,02 вище ф'ючерсного контрак¬ту, то наявна ціна є збитковою щодо ф'ючерсної через послаблення базису. Терміни "посилення" і "послаблення" описують рух базису.

Попри певні розбіжності стосовно того, яка ціна лідирує, як змінюються ф'ючерсні контракти у міру закінчення їх термінів і наближення місяця поставки товару, існує чітка тенденція до зближення наявних ф'ючерсних цін, що означає наближення базису до нуля (рис. 15). Це відбувається тому, що пропозиція і попит залежать від цін як на наявні товари, так і на ф'ючерсні контракти, терміни яких закінчуються. Незабаром ціни відповідають тим, за якими потрібно буде поставляти реальні товари. Транспортні витрати на доставку товару до зазначеного пункту є основним чинником, що визначає різницю між цими цінами.
У багатьох літературних джерелах на прикладах хеджування ви-світлюється, як саме відбувається спільний рух вгору і вниз наявної і ф'ючерсної цін і як утворюється однакова сума базису під час хеджува¬ння. Реально у ринковій ситуації таке трапляється рідко. Однак наве¬дена на рис. 20 модель руху базису для сільськогосподарських товарів Дає можливість зробити базис більш передбачуваним з року в рік по¬рівняно з рухом як наявних, так і ф'ючерсних цін. З огляду на повторю¬ваність і передбачуваність базису для сільськогосподарських товарів, що здатні зберігатися, хеджер може визначити очікувану наявну ціну.


 

You have no rights to post comments