Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Шляхи розвитку ф'ючерсної торгівлі в Україні

Шляхи розвитку ф'ючерсної торгівлі в Україні
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Шляхи розвитку ф'ючерсної торгівлі в Україні

За багато років успішного функціонування ф'ючерсної торгівлі у світовій практиці нагромаджено величезний досвід, дуже корисний сьогодні для України. Початком розвитку ф'ючерсного ринку в нашій країні можна вважати середину 90-х років XX ст. З цього часу починаються перші кроки українських бірж з упровадження ф'ючерсних контрактів.
Уповільнений розвиток ф'ючерсного ринку пов'язаний зі складними умовами становлення ринкової економіки України, відсутністю необхідної інфраструктури ф'ючерсної торгівлі, кваліфікованих кадрів біржовиків, спроможних організувати біржову діяльність, з інфляцією, кризою виробництва.
Головна причина, що перешкоджає розвитку ф'ючерсної торгівлі в Україні, - це повільний розвиток безпосередньо ринкових відносин, створення ринкового середовища. Ринкова структура економіки перебуває ще тільки в стадії народження.
Слаборозвинена інфраструктура ф'ючерсного ринку в нашій країні перешкоджає залученню у ф'ючерсну торгівлю підприємств, фірм, компаній і широких верств населення. На більшості українських підприємств і організацій немає спеціалістів з необхідним рівнем і розумінням важливості ф'ючерсної торгівлі. Як правило, відсутні спеціалісти-біржовики, які спроможні брати участь у розбудові біржового ринку.
У країні повільно створюється нормативно-правова база для будови біржового ринку загалом і для ф'ючерсної торгівлі зокрема. На сьогодні дуже мало зроблено для широкого впровадження форвардних контрактів з різними умовами виконання, що є передумовою впровадження ф'ючерсних контрактів. Нерозвиненість товарно-грошових відносин і приватної власності істотно впливає на процес впровадження і розвитку ф'ючерсного ринку.
З викладеного випливає, що процес розвитку ф'ючерсної торгівлі в українській економіці триватиме ще багато років і буде мати свою історію й етапи становлення, що випливають із реальної обстановки.
Еволюція розвитку ринкових відносин веде до стирання відмінностей між товарною, фондовою і валютною біржами за механізмом і характером їх діяльності. Проте історично сформована спеціалізація конкретних бірж збережеться з урахуванням місця, яке вони займають на біржовому ринку країни. Ф'ючерсна торгівля переважає над усією іншою діяльністю бірж. Біржі перестають бути тільки складовою частиною оптової торгівлі, їх роль в оптовій торгівлі має тенденцію до скорочення. Вони стають центрами ф'ючерсної торгівлі в широкому значенні слова, тобто ціноутворюючими центрами, центрами страхування прибутку і такої комерційної діяльності, яка давала б можливість одержувати додатковий прибуток.
Відповідно до наявних тенденцій у світовій економіці варто очікувати подальшого становлення ф'ючерсної торгівлі і розвитку її нових форм. У структурі товарної ф'ючерсної торгівлі збільшується питома вага більш дорогих товарів, а також частка кормових культур і продукції тваринництва. На ф'ючерсному ринку підвищується частка нетоварних цінностей, що пояснюється великими коливаннями цін у зв'язку з інфляцією і подальшим знецінюванням валют.
На основі розвитку засобів зв'язку і комп'ютеризації всіх розрахунків повинна відбуватися концентрація ф'ючерсної торгівлі в основних фінансово-кредитних центрах країни. Біржі вже створюють спільні розрахункові центри і спільно використовують новітню електронно-обчислювальну техніку.
Нині розвиток ринку фіктивного капіталу більшою мірою ґрунтується на збільшенні ф'ючерсної торгівлі і її похідних форм.
Важливою умовою існування ф'ючерсного ринку в українській економіці є його самоокупність. Біржова ф'ючерсна торгівля повинна бути організована, щоб одержувані прибутки покривали витрати біржі на її проведення. Останнє можливе тільки за умови великих обсягів біржових угод на ф'ючерсному ринку.
В Україні впровадженням ф'ючерсних контрактів у біржовий оборот займаються багато біржових структур. Нині розроблено ф'ючерсні контракти на зерно, валюту та інші біржові товари. Біржі освоюють механізм ф'ючерсної торгівлі і створюють необхідні передумови для майбутнього розвитку ф'ючерсного ринку.


 

You have no rights to post comments