Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація біржових торгів

Організація біржових торгів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація біржових торгів

Організація біржових торгів та їх ефективність залежать від багатьох чинників - спеціалізації біржі, особливостей біржового това¬ру, механізму ведення торгів і власне технології торгів. Основним документом, який регламентує організацію біржової торгівлі, є правила біржової торгівлі, що розробляються і затверджуються кожною біржею самостійно, але з урахуванням чинного законо¬давства, що регулює біржову діяльність у країні.
Біржовий процес поєднує взаємопов'язані операції, що виконуються в певній послідовності з урахуванням специфіки біржових торгів. Залежно від технології проведення біржових торгів значною мірою побудована організація торгів на біржі. Для всіх технологій проведення біржових торгів характерні такі операції:
• вивчення попиту і пропозиції товару за межами біржі і вихід брокера на біржу;
• узгодження умов угоди між брокером-продавцем і брокером-покупцем, укладення біржової угоди у процесі біржового торгу;
• оформлення та реєстрація біржової угоди, біржового контракту і розрахунок з біржею;
•    розрахунок клієнта з брокером за здійснення біржової угоди;
• поставка та одержання товару, розрахунок за нього між клієнтами брокерів.
На успішне здійснення біржової торгівлі поряд із зазначеними чинниками істотно впливає форма проведення торгів, ширина, глибина та опірність ринку.
Глибина ринку визначається розміром партії товару, що пропонується (або реалізується), ширина - кількістю продавців та покупців на ринку, опірність (опір ринку) - діапазоном цін, у якому учасники торгів висловлюють готовність укладати угоди. Разом із поняттям "опірність" (опір ринку) слід розглянути поняття "спред".
Спред - це розрив між мінімальною ціною продавця та максимальною ціною покупця. Виокремлюють спред позитивний і негативний залежно від величини різниці (розриву).
Скорочення діапазону цін, концентрування їх навколо об'єктивних цін досягається за допомогою аукціону. Отже, ефективність біржових торгів залежить від форми аукціону.
Розрізняють такі форми біржового аукціону:
•    простий (англійський, голландський);
•    заочний, або "натемну";
•    подвійний (безперервний, або "вигуків" чи "натовпу").
За невеликого обсягу попиту та пропозиції біржові торги можуть мати форму простого аукціону. Така форма може бути організована продавцем чи покупцем.
Біржова торгівля почала зароджуватись з простого аукціону за типом англійського. Його суть полягає в тому, що продавці до початку сесії подають свої заявки на продаж, які зводяться у котирувальні бюлетені (або на електронно-інформаційному табло). Під час аукціону за наявності конкуренції покупців ціна послідовно зростає крок за кроком (розмір кроку встановлюється до початку торгів), поки не залишитися один покупець, і товар продається за найвищою ціною пропозиції.
Голландський аукціон - початкова ціна продавця є максимальною; маклер, що веде торги, послідовно пропонує меншу. Товар продається першому покупцеві, котрого влаштовує запропонований курс ціни.
Аукціон заочний (або "натемну") - усі покупці пропонують свої ставки одночасно. Товар придбає той, хто зробив найвищу пропозицію.
Подвійний аукціон. Простий аукціон передбачає конкуренцію або продавців, або покупців. За відсутності цього фактора і за достатньої глибини та ширини ринку найбільш ефективною є система послідовно¬го аукціону. Вона передбачає наявність конкуренції між продавцями та покупцями одночасно. Подвійний аукціон - це збільшення пропозиції покупців за одночасного зниження пропозиції продавців. Коли пропозиції цін покупця та продавця збігаються, укладається угода.
Безперервний аукціон є різновидом форми подвійного (типу "натовпу" або "вигуків"). За такої форми аукціону брокери збираються біля маклера, який веде торги і лише оголошує товар, а потім проводять самостійно торг - вигукують ціни (котирування) і відшукують контрагента. Один покупець може укласти з різними продавцями угоди за різними цінами.
У світовій практиці біржової торгівлі застосовуються всі типи аукціонів - від англійського до подвійного, а також безперервний. Технологія і організація біржової торгівлі на товарних біржах України побудована за типом англійського аукціону, тоді як більшість американських і європейських бірж віддають перевагу аукціонам подвійним та безперервним. Розглянемо форми організації біржової торгівлі.


 

You have no rights to post comments