Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Класифікація товарних бірж

Класифікація товарних бірж
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Класифікація товарних бірж

Розвиток біржової торгівлі протягом тривалого періоду привело до появи великого різноманіття видів товарних бірж. З метою впорядкування цих видів проводиться класифікація товарних бірж по окремим найбільш істотним ознакам (рисунок 3).
По регіону дії розрізняють наступні види товарних бірж:
а) національні. Ці біржі обслуговують операції купівлі-продажу товарів у рамках окремої держави або його регіону;
б) міжрегіональні. Діапазон дії цих бірж охоплює територію двох і більше сполучених держав;
в) міжнародні. Біржові операції на таких біржах здійснюють представники різних країн. Котирування цін на таких біржах являють собою світові ціни на реалізовані на них товари.
По характеру асортименту реалізованих на біржі товарів вони підрозділяються на наступні види:
а) вузькоспеціалізовані. На таких біржах предметом біржової торгівлі є один вид товару;
б) спеціалізовані. Предметом біржових операцій на таких біржах є, як правило, однотипні групи товарів;
в) універсальні. На біржах даного виду операції купівлі-продажу відбуваються по великих асортиментах різноманітних товарів.
По характеру здійснюваних біржових угод виділяються наступні види товарних бірж:
а) реального товару. На даних товарних біржах предметом купівлі-продажу є реальний товар, що уже зроблений або намічений до випуску в майбутньому періоді;
б) ф'ючерсні. На цих біржах торгівля здійснюється не реальними товарами, а тільки контрактами на них;
в) опціонні. Предметом торгів на даних біржах є тільки права на покупку або продаж реальних товарів або контрактів на них у майбутньому періоді.
г) комплексні. На таких біржах здійснюються угоди на реальний товар, ф'ючерсні й опціонні контракти.

По ступеню відкритості (можливості участі в торгах) розрізняють біржі:
а) відкриті (публічні). На таких біржах крім її членів у біржових операціях можуть брати участь і відвідувачів торгів (разові й постійні);
б) закриті. Право участі в біржових торгах і заключенню біржових угод мають тільки члени даної товарної біржі.
По організаційно-правових формах діяльності розрізняють товарні біржі, створені у вигляді:
а) акціонерних товариств відкритого типу. Ними є біржі, що мають статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, які можуть поширюватися шляхом відкритої підписки й купівлі-продажу на фондовій біржі;
б) акціонерних товариств закритого типу. Акції таких бірж розподіляються тільки між засновниками й не можуть поширюватися шляхом підписки й вільно продавати-купуватися на фондовій біржі;
в) товариств із обмеженою відповідальністю. Ними є біржі, що мають статутний фонд, поділений на частини серед їхніх засновників;
г) інших організаційно-правових форм. Ці форми визначаються відповідним законодавством окремих держав.
Зазначена класифікація дозволяє більш цілеспрямовано формувати систему товарних бірж, проводити поглиблений аналіз їхньої діяльності з урахуванням відмітних ознак, визначати тенденції їхнього розвитку.


 

You have no rights to post comments