Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Класифікація валютних рахунків у комерційному банку

Класифікація валютних рахунків у комерційному банку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класифікація валютних рахунків у комерційному банку

поточний;
окремий субрахунок;
позичковий валютний;
депозитний валютний;
анонімний валютний;
розподільний.
2.    Торгові і неторгові операції в уповноважених банках в іноземній валюті;
3.     Документи для відкриття валютного рахунка в банку.
1.    Заява на відкриття рахунка.
2.    Чи розпорядження свідчення уповноважених органів держвлади про ре-єстрацію підприємства (копія).
3.    Рішення про створення, реорганізацію підприємства того органа, якому надане таке право чинним законодавством, завірене нотаріально чи ор-ганом, що  видали рішення (копія).
4.    Оригінали чи нотаріально завірені копії установчих документів.
5.    Свідчення регіонального управління статистики.
6.    Картки зі зразками підписів і печатки.
7.    Спільні підприємства з іноземними інвесторами представляють копію інвестиційного свідчення Мінфина. України.
8.    Індивідуальну ліцензію НБУ  на здійснення торгівлі товарами з  оплатою в іноземній валюті за умови здійснення ринкової торгівлі.
9.    Договір про відкриття валютного рахунка   
Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах діючого законодавства України в безготівковій і готівкові  іноземній валюті.
Розподільний рахунок призначений для попереднього зарахування коштів в інозе-мній валюті, що надійшли на адресу юридичної особи-резидента відповідно до чинного законодавства України частина якої підлягає обов'язковому продажу на міжбанківській валютній біржі. Інші засоби розподіляються по призначенню відповідно до доручення клі-єнта-резидента.
Гривневий еквівалент коштів в іноземній валюті, що були зараховані на розподіль-ний рахунок і відповідно до чинного законодавства України, підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у встановленому порядку зарахо-вуються на поточний рахунок резидента-власника коштів.
Поточними торговими операціями в іноземній валюті є розрахунки:
-    між юридичними особами-резидентами і юридичними обличчями-нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності по торгових операціях;
-    між юридичними особами-резидентами на території України за умови наявності індивідуальної ліцензії НБУ;
-    між юридичними осіб-нерезидентами і юридичними обличчями-резидентами через юридичних облич-резидентів-посередників відповідно до договору (конт-рактом, угодою), складених згідно діючі законодавства України;
-    інші законні розрахунки;
-    операції на міжбанківському валютному ринку;
-    оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків і пластикових карток.
Поточними неторговими операціями є розрахунки:
-    по виплаті наявної валюти і платіжних документів в іноземній валюті, зв'язаних з відрядженнями;
-    здійснення обмінних операцій з іноземною валютою і платіжними документами в іноземній валюті;
-    виплата наявної іноземної валюти по чеках і пластикових картках фізичним особам (резидентам, нерезидентам);
-    виплата авторських гонорарів і платежів за використання авторськими правами;
-    перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів, симпо-зіумів, конференцій і інших міжнародних зустрічей;
-    оплата праці нерезидентів, що відповідно до умов трудових договорів (контрак-тів) працюють на Україні;
-    перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, оплату митних зборів, членських внесків;
-    платежі по відшкодуванню витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоо-хоронних органів;
-    виплата готівкової іноземної валюти по переказних через границю (пенсії, алі-менти, оплата праці, спадщина, допомога родичів і т.д.);
-    переказ за межі України коштів в іноземній валюті (на ті ж мети);
-    інші виплати і переклади в іноземній валюті, що не суперечать чинному зако-нодавству України.
Кредитні рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженими банками у встановленому порядку на договірній основі юридичною особою-резидентам, фізичними особами-резидентами, що займаються підприємницькою діяльністю і юридичними особа-ми-нерезидентами – банківськими установами.
Кредитні рахунки відкриваються уповноваженим банком незалежно від наявності поточного рахунка позичальника в даному банку.
Кредитні рахунки призначені для  обліку кредитів, що видані шляхом оплати роз-рахункових документів і шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитного договору.
Депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим ба-нком фізичним і юридичним особам (резидентам і нерезидентам) на основі складеного депозитного договору між власником коштів і банком на визначений договором строк.


 

You have no rights to post comments