Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів в уповноважених банках України

Відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів в уповноважених банках України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів в уповноважених банках України

1. Загальні положення по відкриттю рахунків у національній  і іноземній валюті.
2. Відкриття і використання рахунків у національній валюті України представництвами й установами (рахунок типу «Н», рахунок «П»)
3. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті.
4. Закриття рахунків у банку.

Література, що рекомендується
Інструкція № 3 НБУ «Про відкриття банками рахунків у національній  і іноземній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 4.02.1998 р.  № 36.

1. Банки відкривають рахунки підприємствам і підприємцям, зареєстрованим у встановленому порядку на умовах інструкції і договору  між підприємством і банком. Ра-хунка для збереження коштів і проведення яких-небудь операцій відкриваються в будь-яких банках України на вибір клієнта і по згоді цього банку. Операції по цих рахунках здійснюються на основі розрахункових документів установленої форми.
Кожне підприємство-резидент, його окремий підрозділ, іноземний інвестор може відкривати по одному поточному рахунку в національній  і  іноземній валюті (по кожнім коді валют  Класифікатора іноземних валют НБУ, не більше, ніж у двох установах банку).
Представництва юридичних осіб-нерезидентів можуть відкривати по ліцензії НБУ лише один поточний рахунок у національній валюті. В іноземній валюті – по одному по-точному рахунку, не більш, ніж у двох уповноважених банках.
Якщо відкриті два поточні рахунки в різних банках, то одному  привласнюється назва «основний», а  іншому «додатковий».
Поточні рахунки  відкриваються в банках усім підприємствам і організаціям не за-лежно від форми власності, а також  їхні окремі підрозділи відповідно до чинного законо-давства.
Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам і організаціям, що знаходяться на змісті бюджету в міру надходження коштів на рахунок продавця для цільового їхнього використання.
Кредитні рахунки призначені для обліку кредитів, що вводяться шляхом оплати ро-зрахункових документів чи перерахування на поточний рахунок позичальника. Кредити в  національній валюті не резидентам не видаються, а відповідно і рахунки не відкривають-ся.
Депозитні рахунки відкриваються на основі складеного депозитного договору між власником рахунка  і банком на зазначений у договорі строк. Кошти депозитного рахунка перелічуються на поточний після закінчення строку депозиту. Відсотки за депозит - чи на поточний рахунок чи зараховуються на депозитний рахунок для поповнення залишку де-позиту. Проведення розрахункових операцій і виплата депозиту з рахунку готівковою за-боронена.
Для відкриття поточних рахунків підприємства представляють банку такі докумен-ти:
А) заява на відкриття рахунка  встановленого зразка;
Б) копія свідчення про реєстрацію підприємства в держорганах;
В) копія статуту (положення) завірена нотаріально. Отмітка банку на екземплярі, де від-значила податкова служба і повертається клієнту;
Г) копія документа, що підтверджує що підприємство стало на податковий облік;
Д) картка зі зразками підписів і відбитком печатки;
Е) копія документа про реєстрацію в пенсійному фонді.
Бюджетні рахунки відкриваються на підставі платіжного доручення фіноргану, ор-гана Госказначейства України, що відповідає розпорядника бюджетних засобів із предста-вленням в установу банку картки зі зразками підписів і відбитком печатки. У випадку, якщо в цій установі банку відкритий поточний рахунок клієнта, надання картки не обов'я-зково.
Господарські товариства, договірні об'єднання, товарні біржі, друковані засоби ма-сової інформації, крім вищевказаних документів, надають нотаріально засвідчену копію установчого договору.
Колективні сільгосппідприємства суспільства споживчої кооперації, політичні пар-тії і громадські організації, релігійні організації, духовні навчальні заклади для відкриття рахунка, крім зазначених документів  представляють протокол загальних зборів про чи створення копію протоколу (виписку з протоколу), завірену нотаріально.


 

You have no rights to post comments