Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Валютний ринок, його особливості й учасники

Валютний ринок, його особливості й учасники
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Валютний ринок, його особливості й учасники

1.    Головні фінансові центри;
2.    Головні функції;
3.    Види валютних ринків;
4.    Особливості валютних ринків;
5.    Агенти валютного ринку.

1. Валютний ринок – як економічна категорія відбиває визначену сукупність відно-син по проведенню операцій по купівлі-продажу іноземної валюти і рух іноземних капіта-лів.
Світовий міжнародний валютний ринок установив три основних дилерських центри, кожний з який діє в особою часовий зоні: Лондон, Нью-Йорк і Токіо.
Лондон історично є головним центром торгівлі іноземною валютою, але збільшен-ня торгового обороту Японії в останні роки розхитує позицію Лондона.
2. Головні функції валютних ринків:
1.    Реалізація валютної позиції держави.
2.    Благоприятствие міжнародному поділу праці і торгівлі.
3.    Про форму попиту та пропозиції на іноземну валюту.
4.    Своєчасне проведення міжнародних розрахунків.
5.    регулювання валютних курсів.
6.    Хеджування валютних ризиків.
7.    Диверсифікованість валютних резервів.
8.    Одержання прибутку від операцій з валютою і валютними цінностями.
3. Валютні ринки підрозділяються на:
1.    регіональні
2.    національні
3.    ринки по видах валютних операцій
4.    спеціальні ринки процентних ставок на іноземну валюту.
Сучасні валютні ринки характеризуються наступними особливостями:
1.    Підсилилася інтерпретація валютних ринків у зв'язку з інтерпретацією господарських зв'язків.
2.    Широко використовуються електронно-обчислювальна техніка, теле-фонний, телексний і спеціальний електронний зв'язок.
3.    Операції здійснюються безупинно протягом доби, по черзі у всіх  час-тинах світу.
4.    Техніка валютних операцій уніфікована і базується як правило на запи-сах на кореспондентських рахунках банку.
5.    Спекулятивні й арбітражні  угоди по обсязі набагато перевищує валю-тні операції.
Великі банки мають валютні відділи обладнані ЕОМ, телефонним, телексним зв'яз-ком з іншими банками, брокерськими фірмами і світовими фінансовими центрами. Вони приєднані до телеграфного агентства, що постійно повідомляє про найважливіші політич-ні й економічні події, про курси валют і т.д.
Використання ЕОМ дозволяє щохвилини контролювати позиції банку в різних ва-лютах, а також операції з окремими банками. ЕОМ збільшує можливості оборотів, гаран-тує точність і своєчасність проведення операції і здійснення контролю за надходженням валюти.
Деякі фінансові ринки мають фізичний центр. Більшість ф'ючерсних ринків, мають торговий зал на біржі, де зустрічаються дилери для здійснення торгових угод. Фондові ринки, якими є Лондонська  Фондова біржа, більше не мають торгового залу, але вони обов'язково мають будинок головного керування, що і є фізичним центром.

Агенти валютного ринку:
1. Комерційні банки – на світових валютних ринках переважає  ринок міжбанківсь-ких договорів, де найбільший вплив мають великі міжнародні банки, щоденні операції яких досягають мир. доларів.
2. Фірми, що здійснюють зовнішньоекономічні операції тобто компанії, що пра-цюють у сфері міжнародної торгівлі, і створюють постійний попит на іноземну валюту. Прямого доступу  на валютний ринок вони не мають і свої операції проводять через коме-рційні банки.
3. Компанії, що проводять закордонні вкладення активів.
4. Центральні банки.
5. Валютні біржі.
6.Валютні брокерські фірми.
7.Приватні особи, що проводять широке коло неторгових операцій у сфері закор-донного туризму, переказів заробітної плати і т.д.


 

You have no rights to post comments