Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... ВИМОГИ ДО УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

ВИМОГИ ДО УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

ВИМОГИ ДО УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

Як відомо, існування людського колективу, виробництва, трудової діяльності, творчої праці неможливе без мови. Головна складність в оволодінні усним мовленням полягає у необхідності визначати на слух, інтуїтивно доцільність чи недоцільність того чи іншого слова, звороту, інтонації. Манери мови у кожному випадку. За висловом французького письменника Ларошфуко, істинне красномовство полягає в тому, щоб сказати все, що треба. Але не більше. Отож, багато говорити і багато сказати – поняття не тотожні.
До усного мовлення висуваються такі вимоги:
-    точність у формулюванні думки, недвозначність;
-    логічність;
-    стислість;
-    відповідність між змістом і мовними засобами;
-    відповідність між мовними засобами та обставинами мовлення;
-    відповідність між мовними засобами та стилем викладу;
-    вживання сталих словосполучень;
-    різноманітність мовних засобів;
-    нешаблонність у побудові висловлювання;
-    доречність;
-    виразність дикції;
-    відповідність інтонації мовленнєвій ситуації.
Необхідно, щоб ці вимоги базувалися на знанні літературної норми і чутті мови (здатності відчувати належність слів до певного стилю, доречності вживання слів у певній ситуації). Загальна мовна культура визначається і знанням норм літературної мови, і ерудицією, і світоглядом людини, і культурою мислення, і технікою мовлення. Усне ділове мовлення - це розмовно-літературне мовлення, що наближається до мовлення писемного.


 

You have no rights to post comments