Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ

1. Загальна психологічна спрямованість заняття:
- мотивація діяльності педагога й дітей на занятті (за обов'язком, за інтересом, за
традицією спільної діяльності);
- інтерес вихователя й дітей (до змісту, методів і форм).
2. Реалізація ідей розвиваючого навчання:
- як здійснювалась робота щодо формування активності, само¬стійності й творчості;
- які засоби використовував педагог для постійного переходу від навчання до
самонавчання.
3. Організація пізнавальної діяльності на занятті:
- чи були установки на сприймання, запам'ятовування і розду¬ми (що сприйняти, що
завчити, що обговорити);
- як вихователь домагався цілісного й свідомого, осмисленого сприйняття навчального матеріалу (поставив мету, спрямував усві¬домленість в одне русло, застосував цілісний підхід, наочність, об¬разність тощо);
- як організував увагу (як спрямовував, як переключав, що робив під час відволікання, як домагався стійкості);
- як розвивав пам'ять дітей (які види діяльності організовував, як націлював на запам'ятовування, збереження і відтворення, як добирав інформацію для запам'ятовування, скільки і як повторю¬вав, як перевіряв);
- як розвивав мислення дітей, використовуючи порівняння, зіставлення, аналіз, синтез, класифікацію, систематизацію, генера¬лізацію;
- як працював із поняттями, аргументами;
- як розвивав творчу уяву.
4. Формування вмінь і навичок дітей:
- як формував загально навчальні вміння й навички;
- як вироблялися спеціальні вміння й навички;
- які практикував види вправ і як вони сприяли тренуванню умінь і навичок;
- яку роль відіграють вказівки, інструкції, алгоритми, зразки під час формування
вмінь і навичок;
- чи раціонально використав час для формування вмінь і навичок
5. Розвиток емоційно-вольової сфери дітей:
- які емоції дітей переважають на занятті;
- які засоби корекції емоцій використав вихователь на занятті;
- чи враховує педагог на занятті індивідуальні особливості й стан дитини;
- що робить для активізації вольової сфери у дітей;
- чи помічає дітей з агресивним і депресивним станом.
5. Психологічна саморегуляція вихователя на занятті:
- яке творче самопочуття вихователя на занятті;
- який контакт з дітьми;
- як реагує вихователь на аналіз заняття.


 

You have no rights to post comments