Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Україна і країни Магрібу: перспективи розвитку співробітництва

Україна і країни Магрібу: перспективи розвитку співробітництва
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Україна і країни Магрібу: перспективи розвитку співробітництва

Регіон Магрібу привертає увагу провідних країн світу передусім завдяки багатим запасам вуглеводнів і вдалому географічному розташуванню (на перехресті міжнародних транспортних комунікацій «схід–захід» та «північ–південь»). До країн Магрібу належать країни Союзу арабського Магрібу (САМ): Алжир, Лівія, Мавританія, Марокко та Туніс.

Алжир на сьогодні залишається у стані громадянської війни, зважаючи на майже двадцятирічні спроби керівництва країни не дозволити радикальним ісламістам відігравати провідну роль у політичному житті. Саме співробітництво у гуманітарній сфері між Україною та Алжиром стало запорукою розбудови відносин і в інших галузях. Так, у травні 2003 р. Україна вжила термінових заходів для надання гуманітарної допомоги більше тисячі алжирським громадянам, які постраждали від наслідків землетрусу. У процесі реалізації цих заходів український уряд надав 40 тонн гуманітарної допомоги, а також передав алжирській стороні близько 188 тис. дол. США.

Лівія останніми роками продемонструвала здатність проводити масштабні політичні та економічні реформи. В країні почали з’являться засоби масової інформації, альтернативні державним. Керівництво країни навіть започаткувало діалог із лівійськими опозиційними структурами за кордоном та звільнило ув’язнених, які дотримувалися радикальних ісламських поглядів. Усі ці кроки сприяли зміцненню політичному іміджу Лівії як у межах країни, так і за кордоном. Водночас були проведені реформи, спрямовані на лібералізацію економіки. Попри те, що за останні роки помітно активізувалася взаємодія африканської країни з нетрадиційними східноєвропейськими партнерами – Румунією і Словаччиною (які продемонстрували інтерес до реалізації спільних інвестиційних проектів), Україна розглядається керівництвом африканської країни як важливий стратегічний партнер. Це партнерство є найвищим рівнем співробітництва між державами і в перспективі має не тільки сприяти входженню українських товаровиробників на внутрішній ринок цієї країни, а й створити поле для спільної діяльності на ринках інших країн африканського континенту, де Лівія користується великим політичним авторитетом і має впливові економічні важелі. Свідченням важливості відносин між Україною та Лівією стали державні візити представників українського уряду (зокрема, прем’єр-міністра України М.Азарова) до Лівії в останні роки. Слід окремо зазначити й те, що державний візит лідера лівійської революції М.Каддафі до України став одним із перших візитів голів арабських держав до нашої країни.

Мавританія, судячи з кількості державних переворотів за останнє десятиріччя, намагається зайняти достойне місце на світовій арені. Між Україною та Мавританією не існують проблемні питання політичного чи економічного характеру, які могли б стати на заваді розбудові дипломатичних відносин. Позиції двох країн щодо більшості проблем сучасного світу або співпадають, або є дуже близькими. Існує потенціал для активізації політичного діалогу, поглиблення рівноправного та взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва, розширення зв’язків у галузях науки, культури, освіти, спорту. Парламенти України та Мавританії зацікавлені у функціонуванні спільних парламентських груп дружби, встановленні між ними робочих зв’язків. Водночас наявні стримуючі чинники, які гальмують цей процес. У політичній сфері до них належить відсутність регулярних контактів на вищому рівні. Саме такі контакти могли б стимулювати активізацію політичного діалогу, розбудову договірно-правової бази двосторонніх відносин. В економічній сфері існують проблеми встановлення безпосередніх контактів між підприємницькими структурами двох країн, через що виникає необізнаність щодо потреб і можливостей сторін.

Марокко характеризується стабільною внутрішньополітичною ситуацією і є важливим політичним та економічним партнером України. На цей час триває робота зі створення в парламентах України та Марокко депутатських груп сприяння розвитку відносин дружби і співробітництва між двома державами. Принципи зовнішньої політики Королівства Марокко відповідають загальновизнаним нормам мирного співіснування держав і не суперечать позиції, яку займає Україна у побудові своїх зовнішніх відносин. Міністерство закордонних справ і співробітництва Марокко активно співпрацює з Україною в міжнародних організаціях системи ООН, реагує на звернення Києва щодо підтримки України та висунутих нею кандидатур на виборах до різних міжнародних органів та організацій.
Туніс – найбільш «європеїзована» та модернізована країна Північної Африки. Враховуючи потужний промисловий та науковий потенціал країни, її світовий імідж (п’яте місце серед 19 країн арабського світу за інвестиційним рейтингом), прагнення деяких журналістів охрестити нещодавній державний переворот «фініковою революцію», викликає, щонайменше, гірку усмішку. Не лише відсутність політичних свобод в країні та притиснення опозиції стали причинами заворушень серед туніського населення. Основною причиною стала неспроможність керівництва країни подолати кризові явища в економіці, які визріли на тлі світової економічної кризи та призвели до катастрофічних показників (середній рівень інфляції – 4 %, рівень безробіття – 20% у 2010 р.). Навіть Інтернет-опитування загальноарабською газетою «Аль-Хайят» підтвердило, що «народну інтифаду» в Тунісі передусім спровокували не політичні чинники, а «економічна криза та корупція». Для України Туніс і надалі залишиться вигідним політичним та економічним партнером. Торговельно-економічному співробітництву між Україною і Тунісом сприяють як зручність морського та авіаційного сполучення, так і близькість інтересів у політичній, економічній, науково-технічній, культурній сферах.

Україна та країни Магрібу мають нагальну потребу у досягненні необхідного рівня політичних стандартів, без чого про справжнє зближення з європейським угрупованням не може бути й мови. Водночас, реалізація Євро-Середземноморського партнерства наштовхується на ряд серйозних перешкод, головною з яких виступають суттєві розбіжності цивілізаційного та сучасного політичного розвитку сторін. Україна ж за своєю природою є суто європейською державою, і саме це є головним чинником, який значно відрізняє механізм українсько-європейського зближення від процесу поступової «європеїзації» та економічного зближення країн Південного Середземномор’я з ЄС.

Україна та країни регіону зацікавлені у сприятливих умовах доступу національної продукції на ринки європейських держав, оскільки квотуванню та ліцензуванню підлягають експортні товари як українських виробників, так і виробників північно-африканських країн. Значний інтерес становить досвід реалізацій угод щодо товарообігу, які були укладені між ЄС та країнами Магрібу наприкінці минулого століття. Так, скасування митних тарифів на продукцію європейських країн у Тунісі та Марокко призвело до тимчасових кризових явищ у національних економіках цих країн, які були подолані лише завдяки розробці та застосуванню спеціальних заходів, спрямованих на підтримку місцевих виробників з метою запобігання їх повному банкрутству.


 

You have no rights to post comments