Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Порядок звернення громадян до митних органів України. Розгляд і реєстрація заяв і скарг митною службою

Порядок звернення громадян до митних органів України. Розгляд і реєстрація заяв і скарг митною службою
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порядок звернення громадян до митних органів України. Розгляд і реєстрація заяв і скарг  митною службою

Подані у встановленому порядку звернення розглядаються і реєструються митною службою. Особи, які чинять перешкоди під час подачі  заяви, несуть відповідальність перед законом. Кореспонденція,  подана іноземною мовою, після її реєстрації направляється для перекладу до Міжнародного відділу, який у разі необхідності залучає на договірних засадах компетентних фахівців.
Після перекладу, на який відводиться не більше 10 діб, звернення громадян повертаються для розгляду до відділу листів і прийому громадян .
В усіх зверненнях громадян (заява, скарга, пропозиція) повинні бути зазначені в обов'язковому порядку прізвище, ім'я, по-батькові, а також адреса проживання. У разі відсутності таких реквізитів на зверненнях вони вважаються анонімними і не підлягають розгляду.
Усі звернення громадян, які підлягають розгляду, повинні бути зареєстровані у відділі листів і прийому громадян, а в митницях та інших митних установах – в канцелярії - особою, на яку покладені функції з діловодства. Потім зареєстровані звернення негайно передаються відповідним керівникам митних органів. Керівник, якому було передано звернення, зобов'язаний не пізніше триденного терміну прийняти одне з наступних рішень:   
– прийняти звернення до роботи;
– передати для дозволу до підвідомчого митного органу (підрозділу);
– відправити до підвідомчих органів, якщо акцентовані в зверненні питання не в компетенції митних органів.
Якщо в резолюції зазначено декілька осіб, відповідальних за виконання,  підготовку проекту відповіді заявнику, це здійснює виконавець, зазначений в резолюції першим. Він же інформує інших виконавців про отримане доручення та організує його виконання.
При розгляді звернень керівникам митних органів пропонується уважно їх вивчити, у разі необхідності направити  працівників на місце для перевірки  фактів,  зробити запит про надання  необхідних документів, вжити інших заходів для об'єктивного рішення поставлених автором задач,  виявлення й усунення причин та умов, які породжують скарги. Усі рішення, прийняті щодо зверненнях, повинні бути обґрунтованими. Службова особа, яка визнала заяву (скаргу)  такою,  що підлягає задоволенню, зобов'язана забезпечити чітке і своєчасне виконання прийнятого рішення.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments