Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Підстави для здійснення гуманітарної допомоги і повноваження спеціальних державних органів щодо такої допомоги

Підстави для здійснення гуманітарної допомоги і повноваження спеціальних державних органів щодо такої допомоги
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Підстави для здійснення гуманітарної допомоги і повноваження спеціальних державних органів щодо такої допомоги

Гуманітарна допомога – це цільова адресна безкоштовна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв або у вигляді виконання робіт, надання послуг, надана іноземними і вітчизняними донорами з гуманних мотивів одержувачам гуманітарної допомоги в Україні чи за її межами, які мають потребу в ній у зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим станом, виникненням надзвичайного стану, зокрема, внаслідок стихійного лиха, аварії, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу життю та здоров'ю населення, важкою хворобою конкретних фізичних осіб. Гуманітарна допомога є різновидом доброчинності і має бути спрямована згідно з обставинами, об'єктивними потребами, згодою її одержувачів і за умови дотримання вимог статті 4 Закону України "Про доброчинність і благодійні організації". Підставою для початку процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора, тобто юридичної чи фізичної особи (іноземної чи вітчизняної), яка надає гуманітарну допомогу, про її надання. Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода одержувача гуманітарної допомоги на її одержання. Одержувач гуманітарної допомоги має такі ж права, як і набувач гуманітарної допомоги.
Заміну одержувача гуманітарної допомоги і її переадресацію можна здійснювати лише за узгодженням з іноземними донорами за рішенням відповідного спеціального державного органу з питань гуманітарної допомоги.
До спеціальних державних органів з питань гуманітарної допомоги відносяться:
– комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України;
– комісія з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим;
– комісії з питань гуманітарної допомоги при обласних, Київській і Севастопольській міських державних адміністраціях.
До складу комісії з питань гуманітарної допомоги в обов'язковому порядку входять представники митних і податкових органів України, Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, їх органів на місцях, Національного банку України або його філій (територіальних пiдроздiлiв) і, за їхньою згодою, народні депутати України, депутати відповідних рад і представники громадських організацій.
Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті міністрів України здійснює:
◊ визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарної допомоги;
◊ контроль за транспортуванням, одержанням, зберіганням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності;
◊ контроль за діяльністю комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських державних адміністрацій, які діють у межах наданих їм повноважень.
Відповідні комісії з питань гуманітарної допомоги на місцях мають право визнавати гуманітарною допомогою вантажі, зокрема, збирані гуманітарні вантажі продуктів харчування з обмеженим терміном зберігання, предмети медичного призначення, одяг, взуття, м'який інвентар, предмети соціального призначення і реабілітації інвалідів. Вартісна оцінка або кількісні розміри цих вантажів визначаються Кабінетом Міністрів України.
На випадок стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, що загрожують життю та здоров`ю населення, або важкої хвороби конкретних фізичних осіб Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може встановлювати спрощений порядок надання та розподілу гуманітарної  допомоги або надавати тимчасові надзвичайні повноваження комісіям з питань гуманітарної допомоги на місцях іноземним громадянам, які доставляють, супроводжують гуманітарну допомогу й організують її надходження до України. Комісії з гуманітарної допомоги мають право на сприяння на першочергове, безкоштовне візове обслуговування, на поселення в готелях за тарифами, встановленими для громадян України, а також надавати підтримку в придбанні залізничних і авіаційних квитків.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments