Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Регулювання зовнішньоекономічної діяльності митною службою України

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності митною службою України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності митною службою України

Поряд з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів, Національним банком, Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі, Антимонопольним комітетом, місцевими органами влади, величезну роль у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності відіграє Митна служба України, яка здійснює митний контроль на підставі Закону і "Митному кодексу", прийнятого в  грудні 2001 року.
Відповідно до цього Закону всі особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно, що проходить через державний кордон України, підлягають контролю.
ДМС у своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України (тобто уряду), а також Положенням про Державну митну службу України. Крім того, у встановленому порядку в межах своєї компетенції ДМС вирішує питання, які випливають із загальноприйнятих норм міжнародного права й укладенних Україною міжнародних договорів.
ДМС створюється Президентом  України і діє на підставі Положення про Державну митну службу. Митні органи, їх автомобільний транспорт, морські, річкові, повітряні судна мають спеціальний розпізнавальний знак і прапор. Опис прапора і розпізнавального знаку затверджується Верховною Радою України.
В процесі покладених на неї задач ДМС  взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади  (міністерствами, державними комітетами, відомствами), органами автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших країн (мал.2.1). Сама служба в межах своїх повноважень на підставі актів законодавства України видає накази, організує їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством України, рішення ДМС є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами і організаціями всіх форм власності і громадянами.
Очолює ДМС Голова, який призначається Президентом України.
Голова ДМС несе особисту відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на ДМС задач і здійснення своїх функцій.
ДМС є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку з зображенням Державного Гербу України і своїм найменуванням.
Посадовими особами митної служби можуть бути тільки громадяни України, яким при вступі на службу до митниці надаються спеціальні звання.


 

You have no rights to post comments