Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
Верховна Рада України, до компетенції якої входить:
-  прийняття, зміна, анулювання законів;
- затвердження  основних напрямків зовнішньоекономічної політики;
- затвердження структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
-  укладення міжнародних договорів;
- встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України:
- затвердження списку товарів, експорт та імпорт яких підлягає   ліцензуванню або заборонений.
Кабінет Міністрів України
- визначає методи здійснення зовнішньоекономічної політики України;
- координує діяльність міністерств, державних комітетів та відомств України з регулювання зовнішньоекономічної політики;
- координує роботу торгових представництв України в інших державах;
- приймає нормативні акти з питань зовнішньоекономічної діяльності;
- проводить переговори та укладає міжнародні договори;
- виносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо організації системи міністерств, державних комітетів і відомств - органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
- забезпечує складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України;
- здійснює контроль за раціональним використанням грошей Державного валютного фонду України.
Національний банк України
- здійснює збереження і використання золотовалютного резерву України;
- представляє інтереси України у відносинах з центральними банками та іншими  фінансово-кредитними інститутами, укладає відповідні банківські угоди;
- регулює курс національної валюти України щодо грошових одиниць інших держав;
- здійснює облік і розрахунки за представленими та отриманими державними кредитами та боргами, проводить операції з централізованими валютними ресурсами, виділеними з державного валютного фонду України в розпорядження Національного валютного фонду України, у розпорядження Національного банку України; виконує  інші функції.      
Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України
- забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координує їхню зовнішньоекономічну діяльність;
- здійснює контроль за дотриманням всіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинного законодавства України та умов міжнародних договорів України;
- здійснює міри нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, реєстрацію окремих видів контрактів тощо.
Державне управління митного контролю України
- здійснює митний контроль в Україні.
Антимонопольний комітет України
- здійснює контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства.
Органи місцевого самоврядування здійснюють свій вплив на  зовнішньоекономічну діяльність через:
- місцеві Ради народних депутатів України;
- територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної  діяльності України.


 

You have no rights to post comments