Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Господарські рішення. Способи формалізації та реалізації господарських рішень

Господарські рішення. Способи формалізації та реалізації господарських рішень
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Способи формалізації та реалізації господарських рішень

У разі прийняття певного господарського рішення необхідно визначити оптимальні форми його вираження та реалізації. Залежно від умов розробки господарських рішень можуть використовуватися форми

Реалізація рішень, прийнятих суб’єктом господарювання, може відбуватися в таких формах:
•    ділова бесіда — спеціально організована керівником зустріч із підлеглим (групою підлеглих) для обміну думками за заздале-гідь обумовленою тематикою, актуальною для компанії;
•    ділова гра (тренінг) — спеціально організована інтенсивна діяльність робітників з підготовки та реалізації господарських рішень на основі імітаційних моделей реальних процесів;
•    засідання — вузькопрофесійна нарада для розв’язання в ос-новному організаційних питань (засідання профкому, президії тощо);
•    звіт (у письмовій та усній формі) — рішення спеціаліста щодо результатів індивідуальної або колективної роботи з реалі-зації господарських рішень;
•    методика — сукупність методів для професійного виконан-ня будь-якої діяльності;
•    навчання — ділова бесіда; проводиться керівником для на-дання новітніх знань або інформації стосовно виконання будь-якої діяльності;
•    нарада — колективна ділова бесіда; проводиться керівником для оперативного доведення до підлеглих конкретних задач, ви-користання колективного розуму, обміну інформацією та нако-пиченим досвідом стосовно здійснення важливих господарських рішень.
•    настанова — ділова бесіда; проводиться керівником і має на меті навчити, передати досвід щодо успішного виконання госпо-дарського рішення;
•    особистий приклад — дії керівництва у сфері підпорядку-вання, за заздалегідь підготовленим сценарієм, для розвитку у пі-длеглих ефекту наслідування авторитетам у техніці здійснення господарських рішень;
•    порада — ділова бесіда; проводиться керівником для того, щоб поділитися власними поглядами з виконавцями рішення щодо його виконання; є необов’язковою для виконання підлег-лими;
•    примушування — ділова бесіда; ведеться керівником у ви-гляді погроз або підвищення платні для спонукання працівника до виконання господарських рішень;
•    рекомендаційний лист — рішення авторитетного спеціаліста поручитися за будь-яку людину, компанію або діяльність перед потенційним або конкретним роботодавцем, постачальником чи споживачем;
•    роз’яснення — ділова бесіда; проводиться керівником і має на меті пояснити, зробити більш зрозумілим суть і склад госпо-дарського рішення;


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments