Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості подання даних про фонди та резерви у формі №3 "Звіт про фінансово-майновий стан"

Особливості подання даних про фонди та резерви у формі №3 "Звіт про фінансово-майновий стан"
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості подання даних про фонди та резерви у формі №3 "Звіт про фінансово-майновий стан"

Інформація про фонди та резерви форми №3 представлена у таблиці №1 "Рух фондів" та довідкова по рядкам 141-144, крім цього у формі №3 представляються свідчення про нерозподілений прибуток минулих років, сума резервів на покриття наступних витрат та платежів, цільового фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів. Данні про рух та залишки статутного фонду відображаються по статті "Статутний фонд" у сумі засобів учасників, засновників, власників у майні підприємства. По цій статті показується надходження вкладень учасників підприємства за рік, а також сплачена. Сума сплачена внесеної частини на кінець року повинні відповідати величині додаткового капіталу у балансі (форма №1).
Створення, використання і залишок резервного, страхового фонду показується у рядку "Резервний фонд" форми №3. Заповнення даної статті повинно бути узгоджено із залишком резервного фонду підприємства, створеного за рахунок прибутку, згідно з установчими документами відображеного по статті "Резервний фонд" форма №1. Рух фондів, які направлені на розвиток і удосконалення виробництва, на соціальні потреби та матеріальні заохочення приводиться у рядках "фонд коштів, що спрямовуються на розвиток і вдосконалення виробництва", "фонд коштів, які спрямовуються на соціальні потреби", "фонд заохочення", якщо створення таких фондів передбачено установчими документами підприємства.
Рух нерозподіленого прибутку минулих років, облік якого ведеться на рахунку 98, показується у рядку "Нерозподілений прибуток минулих років".
У рядку "Резерв на покриття наступних витрат та платежів" відображається рух засобів, які для рівномірного віднесення окремих видів видатків на витрати виробництва обігу, які резервуються підприємствами.
За даним рядком відображається видатки: - на останню сплату відпусток робочим та виплат, які передбачені законодавством, винагород за виплату років, включаючи відрахування на соціальне страхування і до Пенсійного фонду у цих сумах, виробничі витрати на промислових підприємствах із сезонним характером виробництва, видатки у майбутньому витрати на ремонт предметів прокату. Рух коштів, одержаних із бюджету та позабюджетних фондів на фінансування централізованих капіталовкладень, науково-дослідницьких робіт, поповнення оборотних коштів, соціальний захист громадян, на державне регулювання цін та інші потреби показуються у рядках:
1.    "Цільове фінансування з бюджету";
2.    "Цільове фінансування з позабюджетних фондів".
Використання вказаних засобів за призначення відображається по Д-т 96 К-т 46, 80, 70, 73.
Аналогічним записом відображається нарахування сум допомоги і компенсації, передбачених згідно з ЗУ "Про статус і соціальний статус громадян, потерпілих в наслідок Чорнобильської катастрофи". Інші фонди спеціального призначення, облік яких ведеться на рахунку 88 показується у рядку 110 форми №3. При цьому у цій формі діє порядок: Сума окремих фондів і резервів, які враховуються на цьому рахунку виділяються довідкова по розділу І. Так, у рядку ПО відображається наявність та рух суми резервів сумнівних боргів, страхових резервів. У рядку 143 необхідно розкрити суму податкової заборгованості, яка списана згідно з ЗУ від 05.06.97 р. "Про списання і реєстрування податкової заборгованості платників податків за станом на 31.03.97 р."


 

You have no rights to post comments