Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Порядок визначення і подання у формі №2 показників фінансових результатів

Порядок визначення і подання у формі №2 показників фінансових результатів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порядок визначення і подання у формі №2 показників фінансових результатів

Порядок формування фінрезультатів регламентується наступними нормативними документами:
•    в частині БО: "Положення про організацію БО та звітності в Україні" №250, Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського обліку підприємства №139;
•    в частині податкового обліку: ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" "Порядок заповнення декларацій про прибуток підприємства".
Вказаними вище документами вводиться 2 поняття прибутку:
1.    Прибуток оподаткований визначається шляхом корегування різниці між валовим доходом та валовими видатками платника податку за звітний період на суму нарахування амортизації по ОВФ. Такий прибуток визначається у системі податкового обліку і являються розрахунковою величиною, яка застосовується для цілей оподаткування прибутку.
2.    Балансовий прибуток формується в БО як фінрезультат від усіх видів діяльності та позареалізаційні операції. Вона є джерелом сплати податку на прибуток, інших обов'язкових податків та зборів, не входять у собівартість та витрати, які належать розподіленою по напрямках, які визначені засновниками чи власниками підприємства.
Баланс підприємства показується у рядку табл. №1 «Прибуток або збиток звітного періоду» і являється сумою прибутку від реалізації продукції, інші операційні доходи та видатки від володіння корпоративними правами, відсотки до отримання та інші поза реалізовані доходи.
У рядку "Виручка від реалізації продукції" показується:
1.    виробничими підприємствами - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), які визначаються згідно з принципом нарахування, згідно якому доходи визнаються в період їх виникнення незалежно від дати надходження засобів.
2.    підприємства, які здійснюють свою діяльність у сфері торгівля та громадського харчування ВД від реалізації товарів.
3.    генеральні підрядні будівельні організації - об'єм прийнятих заказників будівельно-монтажних робіт виконаних власними силами.
4.    підприємства житлово-комунальне господарство (ЖКГ) - дохід від представлення житлово-комунальних послуг населенню і органами, які визначені по діючим цінам, тарифам та ставкам.
5.    страхові організації - суми доходів від страхової діяльності;
6.    організації - торговці цінними паперами - виручка від реалізації цінних папір і суми винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням купівлею та продажем цінних папір.
В рядку "Державне регулювання цін" відображається одержані з бюджету та позабюджетні фонди суми житлових субсидій, вартість пільг на державне регулювання цін по продукції підприємства.
У рядку "ПДВ" відображається суми ПДВ, які включені в продажну, відпускну ціну відвантаженої продукції, товарів, виконання робіт і включення до складу виручки від реалізації продукції.
У рядку "Акцизний збір" підприємства - платники акцизу відображається його сума, яка входить у вартість реалізації продукції.
У рядку "Витрати на виробництво і реалізацію продукції" показується:
1.    підприємствами, які зайняті виробництвом продукції - затрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції;
2.    підприємствами, які здійснюють свою діяльність у галузях матеріально-технічного постачання (МТС), торгівлі.
У рядку "Результат від реалізації" показується фінансовий результат від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, одержання якого є митою виникнення даного підприємства, а також сума перевищення доходів над видатками.
У рядку "Податок на прибуток" показується визначена на основі оподаткування прибутку і відображення в обліку, яка належить до сплати до бюджету сум податку на прибуток.
У рядку "Нерозподілений прибуток звітного року" проводиться данні, які визначають як різницю між балансовим прибутком і сумою податку на прибуток, знищення на інше використання прибутку, або як сума балансового збитку, податку на прибуток та іншого використання прибутку.


 

You have no rights to post comments