Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Структура і зміст звіту про фінансові результати та джерела даних для його складання

Структура і зміст звіту про фінансові результати та джерела даних для його складання
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Структура і зміст звіту про фінансові результати та джерела даних для його складання

Звіт про фінансові результати фіксує доходи, які одержало підприємство за певний період і витрати понесені ним за даний період. Ця форма звітності буває:
•    квартальною;
•    річною.
Мета звіту - представлення різний сторін виробничої, збутової, постачальницької та фінансової діяльності підприємства в закінченій грошовій оцінці у системі показників фінансових результатів.
Структура форми №2:
1.    фінансові результати;
2.    використання прибутку;
3.    витрати виробництва;
4.    розшифрування окремих прибутків та збитків;
5.    платежі до бюджету.
Розділ І складається на основі даних аналітичного обліку по рахунках: 46, 80, 81, 67/3, 68, 69,43, 44, даних Декларації про прибуток і розрахунок сум податку на прибуток.
Розділ II складається згідно даних аналітичного обліку до рахунку 81 і за даними розділу №1 (по рядку 105, 110).
Розділ III заповнюється по елементам витрат згідно типовим Положенням і галузевим інструкціям по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг).
Такі дані приводяться згідно з даними аналітичного обліку по рахунках витрат (20, 23, 26, 44), по рахунках амортизації (86, 02) по 70, 69.
Показники розділу III фактичних об'ємів виробництва (рядок 360) визначається згідно вартості із готової продукції у діючих цінах та тарифах без ПДВ, акциза та інших непрямих податків.
Торгові організації по цьому рядку відображає різницю між виручкою від реалізації і купівельною вартістю реалізованих товарів, зменшену на суму непрямих податків, ПДВ і акцизу.
Розділ IV заповнюється на основі даних аналітичного обліку по рахунках 46, 80. Такі показники повинні бути зіставленими з показниками інших операційних доходів та видатків і відсотки до одержання представлені у розділі І.
Розділ V складається за даними аналітичного обліку до рахунку 81 у частині платежів із прибутку, по рахунку 68 - в частині платежів з ПДВ і акцизу, оприбуткований податок і ресурсних платежів з боргів за забруднення навколишнього середовища та місцевих податків та зборів та ін.


 

You have no rights to post comments