Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методики і техніка заповнення балансу

Методики і техніка заповнення балансу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методики і техніка заповнення балансу

Бухгалтерський баланс складається на основі даних поточного бухгалтерського обліку, згрупованих в Головній книзі, журналах-ордерах і даних аналітичного обліку.
Більшість балансових статей заповнюють по даним Головної книги про залишки (сальдо) синтетичних рахунків на звітну дату.
Перед складанням бухгалтерського балансу за станом на 1 число кожного місяця звіряють дані обороту і сальдо аналітичного обліку з оборотами і сальдо на відповідних аналітичних рахунках.
При складанні річного балансу підрахунок узагальнюючих показників і виведення сальдо на 1.01 наступного за звітним роком супроводження збіркою цих даних з фактичними залишками актива і пасива, отриманих при їх інвентаризації.
Баланс для порівняння даних заповнюється по двом графам: на початок і кінець звітного періоду.
Дані в графу на початок звітного періоду заповнюються з бухгалтерського балансу минулого звітного періоду (року), а в графі на кінець звітного періоду з Головної книги, звідки залишки по кожному рахунку переносять в баланс.
Баланс складається на бланку, на якому передбачено угрупування всіх статей актива і пасива по третьому розділам. При заповненні таблиці балансу всі його статті оцінюють згідно затвердженим правилам оцінки статей баланса. Статті баланса повинні відповідати залишкам на аналітичних рахунках і залишкам по синтетичним рахункам Головної книги на кінець звітного періоду.
Сума статей баланса по рахунку Грошових коштів в банках і отриманим кредитам повинна відповідати випискам банка.
По виконаним і зданим роботам і послугам, на які розрахункові документи будуть передані в банк на інкасо повинні бути звірені з отриманими від банка регістрами, прийнятими по цим інкасовим дорученням.
В графі 3 приводять відомості на початок року по вступному балансу, тобто дані графи 4 балансу затвердженого річного звіту за попередній рік з врахуванням організаційної перебудови підприємства: суми переоцінки ТМЦ.


 

You have no rights to post comments