Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Підготовка облікових даних для складання балансу

Підготовка облікових даних для складання балансу
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Підготовка облікових даних для складання балансу

Бухгалтерський баланс складається на основі даних поточного бухгалтерського обліку, згрупованих в Головній книзі, журналах-ордерах і даних аналітичного обліку.
Більшість балансових статей заповнюють по даним Головної книги про залишки (сальдо) синтетичних рахунків на звітну дату.
Перед складанням бухгалтерського балансу за станом на 1 число кожного місяця звіряють дані обороту і сальдо аналітичного обліку з оборотами і сальдо на відповідних аналітичних рахунках.
При складанні річного балансу підрахунок узагальнюючих показників і виведення сальдо на 1.01 наступного за звітним роком супроводження збіркою цих даних з фактичними залишками актива і пасиву, отриманих при їх інвентаризації.
Визначення фактичних залишків матеріально-виробничих залишків здійснюється шляхом обов'язкового підрахунку, зважування, заміру присутності матеріально-відповідальних осіб.
Для виявлення результатів інвентаризації складаються відповідні відомості заставляння, в які вносяться ТМЦ і виявлені по ним відхилення від облікових даних.
Відхилення визначаються шляхом звірки даних інвентаризаційних описів з даними аналітичного обліку.
Розходження фактичної наявності матеріальних цінностей регулювання в такому порядку:
1.    на нестачі матеріальних цінностей в лімітах норм природної нестачі списується на витрати виробництва згідно типовому положенню №473 "По плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції";
2.    нестачі матеріальних цінностей вище норм природної нестачі, а також втрати від їх псування відшкодовується винними особами, а у випадку, якщо їх не установлено або у відшкодуванні відмовлено судом, - відносяться на результати господарської діяльності;
3.    залишки ТМЦ відносяться на результати господарської діяльності.
Сума нестач і витрат від крадіжки та псування цінностей, по яким під час складання звіту про встановлення винних осіб і віднесення на них нестачі і втрат або списання з балансу не вирішено, а також заборгованість з винних осіб по відшкодуванню збитків від крадіжок, нестачі та псування ТМЦ відображають по рядку 240 балансу "Дебіторська заборгованість інших дебіторів".
Визначення фактичних залишків НЗП, незакінченого капітального будівництва, ремонту проводиться по технічним розрахункам, передбаченим галузевими Інструкціями по плануванню, обліку і калькуванню собівартості продукції, з вказанням стадії і ступеня готовності об'єкта, кількості і об'єму робіт.
При визначенні фактичних залишків майбутніх витрат і платежів слід враховувати зміни порядку визначення резерву на оплату відпусток, які передбачають неврахування в розрахунок суми цього резерву, суми оплати відпусток за рахунок прибутку.
Кількість днів відпусток, невикористаних всіма робітниками підприємства, по яким створюється резерв, нім може бути використаний більше ніж за два роки.
Ця кількість повинна бути зменшена на кількість днів відпусток, наданих за рахунок майбутнього невідробленого періоду, отже, при вирахуванні фактичних лишків резервів на оплату відпусток необхідно до суми сього резерву додати суму страхових зборів на обов'язкове державне страхування, вирахувану з врахуванням вказаних змін порядку резерва.
Визначення фактичних залишків заборгованості по рахунку розрахунків потребує передачі від підприємств-кредиторів виписок (актів звірок) про їх заборгованості по таким рахункам: 62, 76, 63, а якщо лишилась заборгованість, що виникла до 01.07.97 р., то і по рахунку 45.
Підприємства - дебітори зобов’язані протягом 10 днів з дня отримання актів звірок підтвердити заборгованість або повідомити свої заперечення (інструкція №69 по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена МФУ від 11.08.94 зі змінами і доповненнями по Наказу 268 від 5.12.97).
Якщо до кінця року розмовки по рахунку розрахунків не усунено або лишились невиясненими, то сума розрахунків відображається кожною стороною в своєму балансі.
Виключення складають розрахунки з банками, фінансовими і податковими органами, на яких неврегульованість сум не допускається.
Визначення фактичних залишків основних фондів і нематеріальних активів потребує встановлення наявності основних фондів і нематеріальних активів шляхом перевірки технічної документації, огляду об'єктів і перевірки зберігальних документів по нематеріальним активам.
Виявлені необліковані об'єкти основних засобів оцінюється згідно сучасній відновлюваній вартості, а їх знос по діючому технічному стану. І таким чином відображається в балансі по статтям початкової і литкової вартості.


 

You have no rights to post comments