Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальна характеристика складу і структури фінансової звітності

Загальна характеристика складу і структури фінансової звітності
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Загальна характеристика складу і структури фінансової звітності

Фінансова звітність складається шляхом підрахунку групування та спеціальної обробки даних поточного БО і є його завершальною стадією. За періодичністю та подачею звітності діляться:
•    поточна;
•    місячна;
•    квартальна;
•    піврічна;
•    дев'ятимісячна;
•    річна.
Фінансова звіт складається усіма підприємствами щомісячно та подається суб'єктами держави (крім підприємств з іноземними інвестиціями) у встановленні адресу щоквартально, а підприємства з іноземними інвестиціями щорічно.
Адресатами одержання фінансової звітності згідно з Постановою КМУ від 11.08.97 р. №869 є:
1.    учасники підприємства або органи у сфері управління яких віднесено підприємство;
2.    органи держстатистики;
3.    фіноргани;
4.    інші органи, якщо ті передбачені законодавством. Форми звітності підприємств та вказівки по їх заповненню затверджуються Мінфіном, річний бухгалтерський звіт, зразки форм якого затверджені Наказом Мінфіну України №231 від 06.11.98 р. включає такі типові форми:
Ф№1 "Баланс підприємства"
Ф №2 "Звіт про фінансові результати"
Ф №3 "Звіт про фінансово-майновий стан".
До річного бухгалтерського звіту обов'язково прикладають пояснювальна записка, в якій викладені основні фактори, які вплинули у звітному року на підсумки діяльності підприємства, відображені фінансово-майновий стан та перспективи її розвитку.
Квартальна бухгалтерська звітність зразки типових форм який затверджений Мінфіном України складається усіма господарськими суб'єктами (крім банків та малих підприємств) незалежно від виду діяльності, організаційно-правових форм господарювання і форм власності у складі Ф №1 "Баланс підприємства", Ф №2.
Фінансова звітність є єдиною і звіти підприємства та організацій усіх галузей складаються за єдиними формами. Галузеві особливості відображаються в статистичній звітності.
Інструкція по заповненню форм річного бухгалтерского звіту за 1998 р. з урахуванням, доповнень та змін, затверджених наказом МФУ №238 від 18.11.98 р. та №40 від 11.02.92 передбачає складання 1 бухгалтерського звіту у випадку, коли підприємством здійснюється декілька видів діяльності.
Фінансова звітність повинна мати:
1.    дату на яку приведені її показники або охвачений звітністю період;
2.    валюту, в який відображені статті звітності і одиницю її вимірювання, заповнюється у тисячах гривень з одним десятинним знаком;
3.    назва, юридична форма і місце знаходження підприємства;
4.    назва органа управління у веденні якого знаходиться підприємство.

Форми фінансової звітності повинні бути підписані на всі адреса керівництва та головного бухгалтера. Якщо бухгалтерська служба відсутня, то звіт повинен бути підписаний спеціалістом або спеціальною організацією, які за договором здійснюється бухгалтерський облік і складає звітність на підприємстві.


 

You have no rights to post comments