Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Роль та значення бухгалтерської звітності та характеристика інформаційних потреб її основних користувачі

Роль та значення бухгалтерської звітності та характеристика інформаційних потреб її основних користувачі
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Роль та значення бухгалтерської звітності та характеристика інформаційних потреб її основних користувачів

Бухгалтерська звітність - це система узагальнюючих показників, як характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал), а також відображають майнове та фінансове положення на звітну дату та фінансові результати його діяльності за звітний період.
Звітність складається підприємствами та організаціями які є юридичними особами та виділеними за окремий баланс філіалами, відділами та іншими узагальнюючими підрозділами підприємства та організацій незалежно від форм власності. Бухгалтерська звітність складається:
1.    за єдиними формами і інструментами міністерства фінансів України узгодженні з Мінстатом;
2.    в узгодженні з вимогами користувачів концептуальні МСБО визначають фінансові звіти загального призначення.

Фінансові звіти загального призначення - це звіти, які відповідають вимогам тих користувачів, які не можуть вимогти звітів, які складені з врахуванням їх конкретних інформаційних потреб. Мета фінансової звітності загального призначення - представлені інформації про фінансовий стан результатів діяльності, про рух грошових коштів підприємств, які є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті економічних рішень.

Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби:

Користувачі                            Інформаційні потреби
Інвестори                                Здібність   підприємства   сплачувати   дивіденди.
Прийняття   рішень   по   придбанню,   змісту   чи
продажу інвестицій.

Робітники підприємства          Здібність     та     прибутковість     підприємства,
зберігання робочих місць, оплата праці, пенсійне
забезпечення.

Банки                                      Своєчасність повернення позики та одержання
відсотків

Постачальники     та     інші      Своєчасність сплати рахунків
кредитори

Клієнти, заказники                  Можливість   одержання   необхідних   товарів   і
послуг

Уряд                                       Своєчасність    та    повнота    сплати    податків.
Визначення  національного  дохода  та  розподіл
ресурсів.

Суспільство                             Вплив   діяльності   підприємства   на   добробуті
суспільства.


 

You have no rights to post comments