Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Характеристика техніко-технологічної бази виробництва

Характеристика техніко-технологічної бази виробництва
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Характеристика техніко-технологічної бази виробництва

Техніко-технологічна база підприємства виробничої сфери — це системна сукупність найактивніших елементів виробництва, яка відображає техніку і технологію одержання продукції (виконання робіт, надання послуг), тобто сукупність машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих в технологічні системи (комплекси) в складі цехів, технологічних переділів і підприємства в цілому.
Техніко-техінологічна база кількісно та якісно відрізняється від основних виробничих фондів (виробничого апарату) підприємства. До : кладу її технічної компоненти входять лише ті види знарядь і засобів праці, які безпосередньо беруть участь у реалізації виробничих технологій. Це дає змогу: виділити особливі сукупні характеристики, що випливають з органічного техніко-технологічного розвитку виробництва; виявити   взаємозв'язки,   пріоритети,   чинники   та   способи   оновлення   і підвищення ефективності системного функціонування технологічних процесів і виробничої техніки.
Техніко-технологічна база підприємства містить технологічну і технічну складові.
Технологічна складова характеризує застосовувані технології (технологічні
процеси) і містить три складові:
•    операції видобутку, обробки, переміщення складування, контролю та інших
складових частин виробничого процесу;
•    сукупність способів і прийомів переробки ресурсів та одержання готової
продукції;
•    комплекс технологічної документації загального і спеціального призначення,
Технічна складова вміщує наступні три складові:
•    енергетичну   базу   (сукупність   установок   і   мереж   для   забезпечення
виробництва всіма видами енергії);
•    виробничі машини та устаткування, транспортно-переміщувальні машини й
засоби;
•    технічну базу інформаційних процесів (інформаційно-обчислювальна техніка
та засоби зв'язку).
На сучасному етапі характерні наступні тенденції розвитку техніко-технологічної бази підприємств виробничої сфери:
•    підвищення наукомісткості засобів праці, фундаментальності втілюваних у них знань;
•    зростання    масштабів   і   розширення   спектра   застосування   сучасного
мікроелектронного устаткування;
•    перетворення засобів праці в технічну цілісність вищого порядку;
•    трансформація  техніко-технологічних   засобів  у   все   більш   універсальні
системи;
•    поглиблення інтеграції окремих елементів техніко-технологічної бази та
організаційно-управлінських компонентів;
•    підвищення рівня автоматизації технічних систем, поступовий перехід до
гнучкої автоматизації виробництва.


 

You have no rights to post comments