Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Науково-технічний прогрес, його основні напрями

Науково-технічний прогрес, його основні напрями
Рейтинг пользователей: / 5
ХудшийЛучший 

Науково-технічний прогрес, його основні напрями

Особливості сучасного НТП:
•    перетворення науки в безпосередню продуктивну силу суспільства;
•    скорочення проміжку від наукового відкриття до його практичної реалізації;
•    випереджаючий розвиток науки;
•    розширення меж охоплення сучасного НТП і масштабність цього процесу.
Будь-яка держава з метою забезпечення високого рівня економіки і подолання відставання власного розвитку від розвитку інших країн повинна здійснювати єдину державну науково-технічну політику — цілеспрямовані заходи забезпечення комплексного розвитку науки і техніки, упровадження ефективних результатів у практику виробництва. Отже, держава на кожному етапі розвитку визначає основні напрями НТП і забезпечує умови для їх здійснення.
Загальні напрями НТП:
•    створення нових і вдосконалення існуючих технологій, засобів праці та кінцевої продукції;
•    створення нових і поліпшення якості застосовуваних матеріалів;
•    автоматизація виробництва.
Пріоритетні напрями сучасного НТП розглянемо детальніше.
1.    Електроиізація народного господарства. Електронізація — це забезпечення сфер виробництва і суспільного життя високоефективними засобами обчислювальної техніки, новими поколіннями супутникових систем зв'язку тощо.
2.    Комплексна автоматизація всіх галузей народного господарства. Автоматизація — це впровадження у виробничі процеси гнучких автоматизованих виробничих систем, промислових роботів, багатоопераційних верстатів з ЧПУ, систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем управління.
3.    Створення і використання нових матеріалів. Такі матеріали
мають нові властивості, які широко застосовують у певних галузях науки і промисловості: надпровідність, радіаційна стійкість, стійкість до зношення, надчисті матеріали із заданими властивостями.
4.    Освоєння принципово нових технологій - мембранної, лазерної
плазмової, вакуумної, детонаційної.   
5.    Прискорений розвиток біотехнології. Біотехнологія базується на промисловому застосуванні створених живих систем, насамперед мікроорганізмів. Біотехнологія сприяє створенню безвідходних технологій, нарощуванню обсягів виробництва сировини і продовольчих ресурсів.


 

You have no rights to post comments