Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інвестиції, їх види і характеристика

Інвестиції, їх види і характеристика
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Інвестиції, їх види і характеристика

Забезпечення стабільності функціонування підприємства, підвищення конкурентоспроможності його продукції, зміцнення позиції на ринку значною мірою визначаються ефективністю здійснюваних ним інвестицій.
Інвестиції— це види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Процес вкладання капіталу називають інвестуванням, а юридичних і фізичних осіб, що його здійснюють, — інвесторами. З метою обліку, аналізу, планування і контролю використання інвестиції класифікують за певними ознаками.
Залежно від об'єкта вкладання коштів розрізняють інвестиції реальні й фінансові.
Реальні інвестиції— це вкладення капіталу в різні сфери діяльності й галузі народного господарства з метою відтворення реальних матеріальних і нематеріальних активів підприємства. Такі інвестиції часто називають виробничими інвестиціями, або капітальними вкладеннями.
Фінансові інвестиції— це вкладення капіталу для придбання цінних паперів, що випускаються підприємствами або державними й місцевими органами влади з метою отримання прибутку у вигляді дивідендів або процентів.
За характером участі в інвестуванні розрізняють інвестиції прямі й непрямі.
Прямі інвестиції— це вкладення коштів в певні об'єкти інвестування безпосередньо інвестором без залучення фінансових посередників (інвестиційних компаній і фондів).
Непрямі інвестиції— це вкладення індивідуальними інвесторами коштів в об'єкти інвестування із залученням фінансових посередників. У цьому разі фінансові посередники шляхом випуску і розміщення власних цінних паперів об'єднують кошти індивідуальних інвесторів, які в подальшому використовують для здійснення масштабних інвестицій. Отриманий від цих інвестицій дохід посередники розподіляють між індивідуальними інвесторами пропорційно до вкладених ними коштів.
За термінами інвестування розрізняють коротко- та довгострокові інвестиції.
За формою власності інвестиційних ресурсів розрізняють інвестиції приватні, державні, іноземні та спільні.
Приватними називають інвестиції, які здійснюють громадяни та підприємства недержавної форми власності.
Державними називають інвестиції, які здійснює держава в особі уряду і державних підприємств.
Іноземними інвестиціями називають усі види цінностей, які вкладають іноземні інвестори в об'єкти інвестування на території України.
Спільні інвестиції здійснюють інвестиційні фонди і компанії. Джерелом спільних інвестицій є кошти індивідуальних інвесторів, які придбали інвестиційні сертифікати, випущені інвестиційними фондами та компаніями.
За регіональною ознакою розрізняють інвестиції внутрішні та зовнішні.
Внутрішні інвестиції— це вкладення інвесторами капіталу всередині країни, зовнішні— за її межами.


 

You have no rights to post comments