Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методи управління діяльністю підприємства

Методи управління діяльністю підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методи управління діяльністю підприємства

Методи управління — це .способи впливу на трудові колективи та окремих
працівників,   що   об'єктивно   необхідні   для   досягнення  цілей підприємства.
За своїм змістом мотиви виробничої та іншої діяльності людей поділяються на матеріальні, соціальні і примусові. Відповідно до цього розрізняють методи управління: економічні; соціально-психологічні, організаційні. Економічні методи управління реалізують матеріальні інтереси людей виробничих процесах (процесах іншої діяльності) через використання товарно-грошових відносин. Вони мають два аспекти реалізації.
Перший аспект — це управління, яке орієнтується на використання твореного на державному рівнів економічного сегмента загального зовнішнього середовища. Його практична реалізація включає формування систем оподаткування і справляння мита, визначення амортизаційної політики, мінімальної заробітної плати тощо.
Другий аспект пов'язаний з управлінням, зорієнтованим на використання різноманітних економічних категорій (фінансування, кредитування, ціноутворення, економічні санкції тощо).
Соціально-психологічні методи реалізують мотиви соціальної поведінки працівників. Рівень сучасного виробництва, зростання загальноосвітнього і професійно-кваліфікаційного рівнів спричинюють істотні зміни в системі ціннісних орієнтацій та в структурі мотивації виробничо-господарської діяльності персоналу. Традиційні форми матеріального заохочення поступово втрачають свій колишній дійовий вплив. Усе більшого значення набувають такі чинники, як: змістовність і творчий характер праці, можливість виявлення ініціативи, рівень соціального визнання конкретної праці тощо. Реалізація соціально-психологічних методів управління здійснюється за допомогою різноманітних засобів соціального орієнтування і регулювання, групової динаміки, розв'язання конфліктних ситуацій, гуманізації та демократизації будь-якої суспільно-корисної праці.
Організаційні методи управління покликані реалізовувати мотиви примусового характеру. їх застосування зумовлене заінтересованістю працівників у належній спільній організації праці.
Організаційні методи управління — це комплекс способів і прийомів впливу на працівників,  що базуються на використанні організаційних  відносин та адміністративної влади керівників. Усі такі методи управління розділяють на
регламентні й розпорядчі.
Сутність регламентних методів полягає у формуванні структурі та ієрархії
управління,     делегуванні    повноважень    і    відповідальності     працівникам,
визначенні орієнтирів діяльності підлеглих, наданні методичної, інструктивної
та іншої допомоги виконавцям.
Розпорядчі методи управління охоплюють оперативну організаційну роботу,
тобто визначення і розподіл конкретних завдань виконавцям, контроль за їх
виконанням, проведення нарад тощо.


 

You have no rights to post comments