Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сутність, функції і принципи процесу управління суб'єктами господарювання

Сутність, функції і принципи процесу управління суб'єктами господарювання
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Сутність, функції і принципи процесу управління суб'єктами господарювання

Об'єктивну   необхідність  управління   будь-яким   суб'єктом   господарювання, зумовлено процесами поділу праці у виробництві чи в іншій діяльності. Управління підприємством або іншим первинним суб’єктом господарювання
—   це   постійний   і   системний   вплив   на   діяльність   його   структур   для
забезпечення    узгодженої    роботи    і    досягнення    кінцевого    позитивного
результату.
Виділяють наступні функції управління.
Планування — процес визначення цілей діяльності, передбачення майбутнього
розвитку та поєднання індивідуальних завдань працівників підприємства або
іншого   суб'єкта   господарювання   для   досягнення   загального   позитивного
результату діяльності.
Організація —  процес  формування  структури  виробничо-господарської чи
іншої   системи,   розподілу   завдань,   повноважень   і   відповідальності   між
працівниками суб'єкта господарювання для досягнення загальних цілей його
діяльності.
Мотивація — процес, що спонукає працівників до спільних узгоджених дій,
які забезпечують досягнення поставлених загальних цілей діяльності.
Контроль — процес визначення досягнутих за певний  період результатів
діяльності, порівняння досягнутих результатів із запланованими і коригування
діяльності, що в сукупності забезпечує виконання завдань плану на належному
рівні.
Основними    принципами    організації    процесу    управління    виробничим підприємством є:
>    економічність — досягнення максимально можливих результатів діяльності за мінімальних витрат;
>    системність — кожна ланка у виробництві розглядається як частина великої техніко-економічної системи, в яку вона входить;
>    пропорційність — постановка завдань, визначення засобів і способів їх
здійснення з урахуванням необхідності дотримання узгодженого розвитку
суб'єктів управління;
>    особиста матеріальна заінтересованість — матеріальне заохочення
працівників за результатами праці;
>    директивиість, єдиноначальність і самоуправління. Принцип директивності
застосовується в процесі управління державними підприємствами
(організаціями).   Єдиноначальність-принцип,   за  якого   будь-яку   правлінську ланку очолює керівник, що несе повну відповідальність за результати діяльності і має право підпису на банківських та інших юридичних документах. Самоуправління діє в ланках управління, де власником ресурсів і результатів діяльності є трудовий колектив.


 

You have no rights to post comments