Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розміщення підприємств

Розміщення підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розміщення підприємств

Місце розміщення підприємств може суттєво впливати на економічні результати їх діяльності. Вплив цього фактора суттєво зріс у зв'язку з глобалізацією світової економіки, коли змінились умови переміщення матеріальних потоків, трудових і фінансових ресурсів, були значно лібе¬ралізовані міжнародні економічні відносини, з'явились нові можливості комунікації. Підприємство повинно вибирати таке місце розміщення, де залежні від нього результати найбільше перевищуватимуть відповідні витрати.
Значення проблеми вибору місця розміщення залежить від того, на якому рівні вона вирішується:
•    міжнародний вибір - у якій країні розміщується підприємство;
•    регіональний вибір - у якому регіоні країни підприємство буде знаходитись;
•    локальний вибір - у якому місці регіону підприємство розміщується;
•    внутрішньо локальний вибір - у якому місці на даній території воно розміщується;
•    просторовий вибір - як розміщене підприємство у просторі на даній території, площадці, споруді і т. д.
До факторів, котрі визначають місце розміщення підприємства, відносяться:
•    транспортні витрати;
•    витрати на ресурсне забезпечення;
•    внутрішні податкові особливості в країні;
•    законодавчі вимоги і правила;
•    регламенти міжнародного характеру;
•    державне регулювання і т. п.
Величина транспортних витрат залежить від:
•    віддаленості підприємств від місць транспортування ресурсів та центрів збуту готової продукції
•    обсягів вантажів, які доставляються до підприємства і від нього і їх періодичності
•    рівня тарифів на перевезення
•    транспортних засобів, які можуть бути використані для перевезення вантажів
•    обмеження на час доставки (наприклад, деякі фрукти, продукти тваринного походження і т. п. вимагають термінової доставки)
•    дотримання особливих вимог до транспортування (дотримання конфіденційності, підвищеної небезпечності вантажів, потреба у їх посиленій охороні і т. п.)
Оптимальним можна вважати таке розміщення підприємства, котре за інших рівних умов (перспектива розвитку, безпечність функціонування, сприятливі природні, політичні та інші обставини) забезпечить мінімізацію загальних витрат.
Загальновідомим фактором, який визначає місце розміщення підприємства, є наявність потрібної кількості необхідного рівня кваліфікації трудових ресурсів. Крім того, з цим фактором пов'язаний також рівень оплати праці, який, наприклад, завжди вищий у промислових центрах, ніж на периферії. Але, в той же час, через відсутність на периферії культурно-освітніх, спортивних, торгових та інших закладів, залучити на таке підприємство висококваліфікованих спеціалістів з центру можуть допомогти високі надбавки до зарплати і інші привілеї, які, однак, деколи зводять нанівець вигоди від нижчого рівня оплати праці для решти персоналу.
Для багатьох підприємств зі сферою міжнародної діяльності проблема витрат на робочу силу може також ускладнити досягнення високих економічних результатів. Підвищення рівня автоматизації виробництва, його гнучкості в постіндустріальному періоді в значній мірі знижує гостроту проблеми забезпечення робочою силою, а також витрат на оплату праці.
Серед інших факторів, котрі впливають на вибір місця, важливу роль відіграють рівень податків як всередині країни, так і при розміщенні підприємства у інших країнах, найвигіднішими з яких є так звані "податкові оази". Деколи вдаються також до таких заходів, як перенос реєстрації підприємства в регіоні, перетворення його у філію, що дозволяє оцінювати готову продукцію у трансферних цінах, а не отримувати матеріали і комплектуючі вироби внутрішньої кооперації з високими надбавками. Це дозволяє залишати значну частину виручки у “податковій оазі” або на головному підприємстві. Можливо, такі рішення обумовили збитковість більшості спільних підприємств, створених в Україні у 90-ті роки минулого століття.
Деколи суттєву роль при виборі місця розміщення підприємства можуть відіграти рівень амортизаційних відрахувань, вартість орендної плати за використану земельну ділянку або взяті у лізинг приміщення і технологічні комплекси і т. п.
Витрати на збут готової продукції в значній мірі визначаються характером продукції, місцем збуту, яке може бути обмежене регіоном (наприклад, хлібопекарні, будівельні підприємства) або доставлятись до торгових підприємств, розміщення яких мало впливає на витрати збуту виробника.
Тому можна вважати, що збутові витрати є визначальним фактором при виборі місця розміщення для торгових підприємств. Для підприємств, які мають виробництво за кордоном, місце розміщення має важливе значення, оскільки на їх витрати можуть впливати коливання обмінного курсу валюти, митні тарифи, рівень податків і т. п.
Значну роль при виборі місця розміщення підприємства відіграють регулюючі заходи держави, її вплив на стан освіти, стабільність валюти, стан правового забезпечення бізнесу і т. п. Важливо враховувати також розвиненість інфраструктури, віддаленість від джерел забезпечення сировиною, можливість стабільного забезпечення виробництва енергоносіями, водопостачанням, очисними спорудами. Вдало вибране місце розміщення підприємства сприяє його конкурентній перевазі. Для деяких видів діяльності розміщення підприємства відіграє визначальну роль у досягненні успіху.


 

You have no rights to post comments