Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Галузева структура економіки і промисловості України

Галузева структура економіки і промисловості України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Галузева структура економіки і промисловості України

У свою чергу, кожна складова сфери матеріального виробництва має власну розгалужену структуру. Розглянемо її на прикладі транспортної галузі. Залежно від місця руху транспортних засобів та особливостей рухомого складу в сучасній класифікації його структура має вигляд як на рис. 1.
Провідною галуззю сфери матеріального виробництва є промисловість. Вона об'єднує підприємства, які добувають продукти природи, що не виробляються людиною (рудні та нерудні копалини), а також підприємства, які переробляють сировину промислового та сільськогосподарського походження з метою перетворення її на новий продукт, який використовують як засіб виробництва або предмет споживання.
Промисловість є комплексною галуззю, що складається з таких великих галузевих груп:
•    електроенергетика;
•    паливна промисловість;
•    чорна металургія;
•    кольорова металургія;

Галуззю промисловості називається сукупність підприємств, що мають єдине економічне призначення продукції, яку виробляють, однорідність споживаних матеріалів, спільність технічної бази та технологічних процесів, особливий професійний склад кадрів, специфічні умови праці.
До галузей невиробничої сфери діяльності належать такі:
•    житлово-комунальне господарство;
•    невиробничі види побутового обслуговування населення;
•    охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення;
•    освіта;
•    культура і мистецтво;
•    фінанси, кредит, страхування і пенсійне забезпечення;
•    управління;
•    об'єднання громадян.
Під галузевою структурою промисловості розуміється комплекс об'єднаних у промисловість галузей та їх частка в загальному обсязі промислового виробництва. Для характеристики галузевої структури промисловості й аналізу зрушень у ній використовують певні показники.


 

You have no rights to post comments