Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Підприємництво як сучасна форма господарювання

Підприємництво як сучасна форма господарювання
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Підприємництво як сучасна форма господарювання

Підприємництво — це ініціативна самостійна діяльність окремих фізичних або юридичних осіб, що спрямована на отримання прибутку і здійснюється на власний ризик з майновою відповідальністю. Основні складові підприємницької діяльності:
•    творча — генерування й активне використання новаторських ідей, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі;
•    ресурсна — формування й продуктивне використання власного капіталу, а також інформаційних, матеріальних і трудових ресурсів;
•    організційно-супровідна — практична організація маркетингу виробництва, продажу, реклами тощо.
Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні гарантується Законом України "Про підприємництво". Основні його розділи:
•    загальні положення про підприємництво;
•    умови здійснення підприємницької діяльності (державна реєстрація, право наймання працівників і соціальні гарантії, відповідальність, припинення діяльності);
•    відносини підприємця і держави (гарантії прав, державна підтримка і регулювання, діяльність іноземних підприємств, міжнародні договори).
Важливе значення для підприємництва має також Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12.05.98. Згідно з цим Указом підтримка малого підприємництва (МП) в Україні має здійснюватися за такими напрямами:
•    формування інфраструктури підтримки й розвитку МП;
•    створення сприятливих умов для використання суб'єктами МП
державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних
ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій;
•    впровадження спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності;
•    удосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів МП;
•    фінансова підтримка інноваційних проектів, у яких задіяні суб'єкти МП.
Існує два основних види підприємницької діяльності — виробнича і посередницька.
Виробнича підприємницька діяльність може мати характер основної (створюються вироби, готові до кінцевого споживання) і допоміжної (надаються послуги консалтингові, лізингові, маркетингові, проектні та ін.). Фізичні або юридичні особи, які репрезентують інтереси виробників або споживачів, називаються посередниками. Основна їх мета — інтегрувати економічні інтереси виробника і споживача.
Агентування в посередницькій підприємницькій діяльності відбувається за участю агентів, брокерів, комісіонерів та консигнантів. Агент діє від імені й на користь виробника або споживача і працює на довготерміновій основі. Брокер виконує функції одноразового агента. Комісіонер приймає товар на комісію від виробника і в подальшому діє на власний розсуд. Консигнант реалізує продукцію з власного складу на підставі договора-доручення.
Суб'єктами торгово-комерційної діяльності можуть бути оптово-роздрібні фірми, торгові доми, дилери, дистриб'ютори та комівояжери. Оптово-роздрібна фірма безпосередньо реалізує продукцію традиційним способом. Торговий дім здійснює експортно-імпортні операції, включаючи організацію виставок, презентацій, реклами, заснування своїх представництв в інших країнах. Дилер перепродує товар від свого імені й за власний рахунок. Дистриб'ютор купує товар безпосередньо у виробника і реалізує постійним клієнтам. Комівояжер перепродує товар з доставкою його покупцям.
Аукціонна торгівля за специфікою об'єктів поділяється на торгівлю промисловими товарами, нерухомістю та майновими сертифікатами. Аукціонна торгівля за формою поділяється на внутрішньо- та міждержавну. Аукціони — це прилюдний торг з попереднім оголошенням стартової ціни й лоту (неподільної партії товару). Внутрішньодержавні аукціонні торги відбуваються постійно і стосуються промислових товарів та нерухомості. Міждержавна аукціонна торгівля відбувається періодично і стосується тільки специфічних товарів (хутро, антикваріат, дорогоцінне каміння, коні тощо).
Біржове підприємництво здійснюється на біржах: праці, фондовій, валютній та товарній. Біржа — це постійно діючий оптовий ринок, який виконує спеціалізовані функції. На товарній біржі відбувається торгівля товарами масового вжитку, на фондовій — купівля-продаж цінних паперів, на валютній — купівля-продаж валюти, золота, інших дорогоцінних металів. На біржі праці відбувається облік попиту і пропозиції робочої сили.
Структура виробництва в будь-якому суспільстві формується під впливом суспільного поділу праці. Розрізняють три види поділу праці: загальний, частковий і одиничний.
Загальний поділ праці призвів до виокремлення таких галузей народного господарства, як промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок, будівництво та ін.
Частковий поділ праці спричинив виокремлення галузей всередині промисловості, сільського господарства тощо.
Одиничний поділ праці спостерігається безпосередньо на підприємствах і впливає на структуру промислового виробництва.
У національній економіці виокремлюються сфера матеріального виробництва і невиробнича сфера. До сфери матеріального виробництва належать:
•    промисловість;
•    сільське господарство;
•    лісове господарство;
•    рибне господарство;
•    транспорт і зв'язок;
•    будівництво;
•    торгівля і громадське харчування;
•    матеріально-технічне забезпечення та збут;
•    заготівля;
•    інформаційно-технічне обслуговування;
•    операції з нерухомістю;
•    загальна комерційна діяльність із забезпечення функціонування
ринку;
•    геологія та розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служби;
•    виробничі види побутового обслуговування населення;
•    інші види діяльності сфери матеріального виробництва.


 

You have no rights to post comments