Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні

Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні

Основними завданнями моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні є:
- обґрунтований прогноз перспективних дій  підприємства та його адміністрації;
- вироблення конкретних рекомендацій для запобігання можливим помилкам і прорахункам при стратегічному плануванні.
При моделюванні фінансової діяльності використовуються економіко-математичні методи діяльності підприємства оптимізації ключових показників діяльності
суб'єкта господарювання.
Для моделювання фінансової діяльності підприємства можна запропонувати наступний підхід.
Як основу для аналізу виділяють набір економічних показників, який можна вважати репрезентативним при дослідженні фінансово-господарського стану підприємства, оскільки він охоплює практично всі сфери діяльності останнього:
- тенденція прибутковості підприємства;
- тенденція економічної рентабельності;
- тенденція обсягу реалізації продукції;
-  забезпеченість власним капіталом;
- тенденція зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості;
- фінансова стійкість підприємства;
- тактика і стратегія залучення коштів.
Показник 1-4 груп стосуються оцінки господарської, а показники 5-7 груп - фінансової діяльності підприємства. Введемо також додаткові характеристики, які дають змогу оцінити інші важливі аспекти діяльності підприємства. До них відноситься:
- компетентність адміністрації;
- ступінь екологічного ризику; маркетингову стратегію.

При розв'язанні завдання дослідження фінансового стану підприємства у зарубіжному аналізі широко застосовуються так звані матриці фінансової стратегії.     Матриці допомагають спрогнозувати "критичний шлях' підприємства на найближчі роки, намітити допустимі межі ризику і виявити поріг можливостей підприємства.
Залежно від результату фінансово-господарської діяльності у матриці виділені 4 зони, які дають змогу здійснювати агрегований аналіз, акцентувати увагу на загальних тенденціях розвитку підприємства.
Зона 1. Кризовий стан підприємства, викликаний серйозними прорахунками в управлінні, відсутністю маркетингової програми. Підйом у другу зону можливий при розробці комплексної системи фінансово-господарського оздоровлення, пошуку перспективних ринків збуту продукції.
Зона 2. Не досить успішна фінансово-господарська діяльність або диспропорція у розвитку (бурхлива господарська діяльність на шкоду фінансовій і навпаки). Можливо, підприємство несе відчутні втрати внаслідок невдало обраної стратегії і тактики залучення коштів (криза фінансової діяльності) чи продукція підприємства втрачає конкурентноздатність, що призводить до звуження ринків її збуту (криза господарської діяльності).
Зона 3. Незначні труднощі у фінансово-господарській діяльності, які найшвидше виникли через десинхронізацію роботи підприємства з постачальниками сировини і споживачами кінцевої продукції, що спричинило збільшення суми дебіторської та кредиторської заборгованості. Можливе деяке погіршення оцінки за рахунок недостатньої забезпеченості власним капіталом. Для поліпшення ситуації бажано розробити план заходів до скорочення заборгованості.

Зона 4. Успішна діяльність у всіх сферах.
Детальне пояснення результатів діяльності підприємства можна отримати, аналізуючи квадрат матриці, в який потрапило підприємство. Тут необхідно приділити більше уваги співвідношенню оцінок, отриманих за фінансову і господарську діяльність, оскільки це дає змогу уточнити поставлений діагноз і визначити, які із сторін діяльності - фінансова чи господарська - є успішною (чи невдалою) і з яких причин.


 

You have no rights to post comments