Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фінансова модель підприємств

Фінансова модель підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансова модель підприємств

Як вже зазначалось функціонування будь-якого підприємства та його успішна діяльність залежить від уміння приймати такі управлінські рішення, які дають змогу забезпечити на належному рівні ліквідність, отримання прибутків і збереження платоспроможності.
У фінансовій моделі діяльності підприємства задаються планові обсяги діяльності, доходи і витрати за ними, що в підсумку дає можливість спланувати показники для балансу, звіту про фінансові результати, які є надійним засобом контролю показників діяльності підприємства наступного року. Передбачаються витрати капіталу, нові програми або проекти, заплановані витрати і фінансові результати діяльності на наступний фінансовий рік як у цілому на підприємстві, так і по окремому підрозділу.
Продуктами фінансового моделювання підприємства є:
- фінансова модель і план господарських операцій;
- бюджет підприємства і бюджет структурних підрозділів;
- розрахунок прогнозних показників.
Фінансова модель підприємства розробляється на базі попередньо узгоджених між собою документів: фінансової моделі, плану руху капіталу, розробки та впровадження нових програм і проектів, плану господарських операцій, бюджету і розрахунку прогнозних показників.
До фінансової моделі входять:
- баланс ресурсів із розбивкою за укрупненими видами;
- витрати підприємства;
- загальний фінансовий результат.
Бюджетування - процес планування майбутніх доходів і витрат підприємства (окремих підрозділів) та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.
Видаткова частина бюджету - витрати, які несе підприємство, у поточній господарській діяльності.
Доходна частина бюджету - величина мінімального прибутку(доходу), необхідна для покриття поточних витрат, а також інші незаплановані доходи.
До прогнозних показників входять:
- прогнозний баланс і звіт про фінансові результати;
- прогнозний розрахунок показників платоспроможності, ліквідності й ефективності роботи банку.
Отже, моделювання на підприємстві забезпечує:
- визначення конкретних фінансових показників для досягнення стратегічних цілей і тактичних завдань підприємства;

- чітке бачення проблем і перешкод, що виникають у міру перетворення в життя стратегії і тактики підприємства;
- вироблення нових тактичних шляхів для досягнення стратегічних цілей;
- координацію, кооперацію і комунікацію;
- створення основ для оцінки і контролю виконання. Оскільки бюджетування відображає майбутню діяльність підприємства, то в міру здійснення цієї діяльності воно стає базою для оцінки діяльності підрозділів підприємства;
- усвідомлення витрат на діяльність підприємства;
- кількісне обґрунтування планів підрозділів підприємства;
- виконання вимог нормативних документів і контрактів.


 

You have no rights to post comments